Sostenible
o
Sustentable

Sostenibilitat i Desenvolupament Sostenible

El nostre objectiu principal és divulgar informació relativa a la sostenibilitat i la sustentabilitat per al desenvolupament sostenible. També volem facilitar la visibilitat d’iniciatives responsables. Des de la visió del client, el que busca i no està conforme amb el que troba. Perquè tan important és el desenvolupament de l’economia, com el desenvolupament de la nostra societat, de manera sostenible, respectant el medi ambient.

El nostre propòsit és promoure el desenvolupament sostenible i que totes les persones tinguin un estil de vida en harmonia amb la natura.

Crèiem que els boscos eren infinits, que el mar sempre era transparent, que dels rius brollava eternament aigua cristal·lina, que el nostre cel sempre seria blau i que els ocells i els peixos eren inesgotables. Doncs no. Les nostres accions tenen impactes que poden acabar amb tot el medi ambient i amb nosaltres mateixos.

Societat, Medi ambient i Economia verda

Què és Desenvolupament Sostenible i quin és el seu Origen?

La definició de desenvolupament sostenible es fa popular el 1987 amb el document anomenat «el nostre futur comú» o informe Brundland. I el defineix com aquell que satisfà les necessitats actuals sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats.

Durant la conferència sobre el medi ambient de 1972 a Estocolm i més tard el 1992 a la cimera de Rio de Janeiro ( Agenda 21 ) i al club de Roma, es discutia sobre els efectes ambientals i els límits dels recursos amb l’actual model de desenvolupament econòmic. Idees constructives, que es distanciaven de l’Neo-Malthusianisme. Van detectar problemes de desequilibri social, dificultat en la gestió de recursos no renovables, excés d’impactes ambientals… Fins a la data, es pretenia un enriquiment i creixement constant, sense tenir en compte el medi ambient, la generació de residus, ni l’equitat social.

Amb aquest nou concepte es pretén conciliar l’economia, amb la natura i la societat, cap a un mateix objectiu de prosperitat.

Gràfic sostenibilitat

17 Objectius de Desenvolupament Sostenible ODS

El 2015 es va aprovar a les Nacions Unides (ONU) l’agenda 2030 en la qual es van proposar els 17 objectius de desenvolupament sostenible.

 1. Fi de la pobresa. Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món per aconseguir la sostenibilitat económica. Més de 700 milions de persones al món viuen en la pobresa amb menys de 2 euros diaris.
 2. Fam zero. Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible. Més de 800 milions de persones estan subalimentades.
 3. Salut i benestar. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats. Més de 5 milions de nens moren abans dels 5 anys d’edat.
 4. Educació de qualitat. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat als infants i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom. 57 milions de nens no estan escolaritzats, la majoria a l’Àfrica.
 5. Igualtat de gènere. Aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a totes les dones i les nenes. Més de 200 milions de nenes han sofert mutilació genital femenina. Les dones necessiten protecció contra la violència de gènere domèstica.
 6. Aigua neta i sanejament. Garantir la disponibilitat d’aigua, la seva gestió sostenible i el sanejament per a tothom. Un 30% de la població mundial no té accés a l’aigua potable. Més de 800 milions de persones segueixen defecant a l’aire lliure. L’escassetat d’aigua potable al món és un problema global creixent.
 7. Energia assequible i no contaminant. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom. Una de cada deu persones al món no tenen accés a l’electricitat. Reducció de l’ús dels combustibles fòssils. Més de el 80% de l’energia consumida és d’origen no renovable.
 8. Treball decent i creixement econòmic. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom. Gairebé una de cada deu persones està desocupada. Millorar el creixement econòmic i la productivitat, creant llocs de treball decents és un repte a aconseguir.
 9. Indústria, innovació i infraestructures. Desenvolupar infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació. Els països en desenvolupament tenen escasses infraestructures bàsiques, que afecten la productivitat de les empreses. A l’almenys una de cada deu persones no té accés a la banda d’ampla mòbil.
 10. Reducció de les desigualtats. Reduir la desigualtat en i entre els països. Cal parar atenció de les necessitats de les persones més marginades i desfavorides per aconseguir la sostenibilitat social. Guanya importància la inclusió de la població independentment del seu origen, sexe, raça, discapacitat, ètnia, religió, situació econòmica o qualsevol altra condició.
 11. Ciutats i comunitats sostenibles. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles. S’espera un gran creixement de la població a les ciutats, sobretot en barris marginals. L’aire que respiren les persones en moltes ciutats, no compleix les mínimes normes de seguretat.
 12. Producció i consum responsable. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. Cal una producció que consumeixi menys recursos naturals i contamini menys. L’educació del consumidor ha d’afavorir un consum més responsable i conscient.
 13. Acció pel clima. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes. S’adopten mesures per frenar el canvi climàtic. Cal el respecte a l’entorn per millorar la qualitat de vida i la sostenibilitat ambiental.
 14. Vida submarina. Conservar i utilitzar en forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins. La contaminació de l’aigua marina posa en perill a molts ecosistemes i a més de 3000 milions de persones que viuen del mar.
 15. Vida d’ecosistemes terrestres. Gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres i aturar la pèrdua de biodiversitat. Protegir la biodiversitat de les espècies, els boscos i reduir la desertificació requereix l’esforç de tots els països.
 16. Pau, justícies i institucions sòlides. Promoure societats, justes, pacífiques i inclusives. Nacions Unides demana transparència. La meta és reduir la corrupció, la delinqüència, la violència i les polítiques discriminatòries, per aconseguir una societat més pacífica.
 17. Aliances per aconseguir objectius. Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sustentable. Construir aliances entre governs, la societat civil i el sector privat. Compartir recursos per ajudar a països en desenvolupament.

Cada 12 mesos es publica un informe amb els progressos en el compliment dels objectius. Pots llegir aquí la publicació de 2021 en anglès.

Els ODS tenen 3 dimensions

 • Ambiental # ODS6 # ODS13 # ODS14 # ODS15
 • Econòmica # ODS8 # ODS9 # ODS10 # ODS12
 • Social # ODS1 # ODS2 # ODS3 # ODS4 # ODS5 # ODS7 # ODS11 # ODS16

El # ODS17 està en les 3 dimensions.

Gràfic 3 dimensions ods

Els objectius de desenvolupament sostenible també s’organitzen en 5 eixos:

 • Planeta # ODS6 # ODS12 # ODS13 # ODS14 # ODS15
 • Persones # ODS1 # ODS2 # ODS3 # ODS4 # ODS5
 • Prosperitat # ODS7 # ODS8 # ODS9 # ODS10 # ODS11
 • Pau # ODS16
 • Aliances # ODS17

En anglès són les 5 P: Panet, People, Prosperity, Peace, Partnership.

Què és la Sostenibilitat? Definició

La sostenibilitat és l’equilibri entre la sostenibilitat social, la sostenibilitat econòmica i la sostenibilitat ambiental. És la intersecció dels tres factors: economia, societat i ambient. Per tant, és el mateix concepte que desenvolupament sostenible, és a dir, estem parlant del mateix.

La sostenibilitat ambiental es refereix a la capacitat de mantenir els aspectes biològics en la seva productivitat i diversitat al llarg de el temps i, per tant, de preservar els recursos naturals de l’entorn.

La sostenibilitat econòmica es basa en les finances verdes per promoure el desenvolupament social i la millora ambiental.

La sostenibilitat social defensa l’equitat, la igualtat d’oportunitats, drets i qualitat de vida de les persones.

La incapacitat de l’espècie humana per viure en harmonia amb el planeta i amb nosaltres mateixos, és el gran problema de l’actualitat. Cap espècie, tret de la nostra, ha aconseguit canviar les característiques del planeta per empitjorar-lo de manera tan substancial i en tan poc temps.

Què puc fer per la Sostenibilitat?

Et recomanem algunes accions per a la sostenibilitat i per a la cura de l’entorn que pots incorporar a la teva vida diària.

 • Compra productes de proximitat.
 • Segueix una alimentació saludable amb productes ecològics i abundant fruita i verdura.
 • Utilitza la menor quantitat possible de plàstic (zero waste).
 • Passa’t a l’energia renovable.
 • Respecta els animals.
 • Respecta a les persones més necessitades.
 • Practica una mobilitat sostenible.
 • Mantingues net el medi ambient.
 • Consumeix només moda sostenible.
 • Comparteix cotxe, pis…
 • Menja menys carn i més llegums.
 • Regala aquells productes que no vols i que encara són útils.
 • Converteix la teva llar en una casa ecològica.

Perseverar per un medi ambient millor i els seus recursos naturals, és lluitar per la salut, és lluitar contra la pobresa i és lluitar per un planeta més sostenible. Des dels ciutadans i les empreses, fins cada govern amb el mateix objectiu: viure millor i trobar solucions per al canvi climàtic.

Quan parlem d’economia sostenible, apareixen conceptes com economia circular o economia ecològica. En aquesta pàgina t’expliquem el seu significat i altres conceptes sobre sostenibilitat econòmica que potser desconeixes de l’economia verda.

Actualitzat: 20-10-2021

Comparteix!


Quim Gutiérrez Villach

Quim Gutiérrez Villach

Emprenedor a la recerca de la sostenibilitat. Escric a @ViuLogic i @SostenibleO sobre desenvolupament sostenible, canvi climàtic, medi ambient, economia verda, alimentació, energia renovable, responsabilitat social corporativa, Planeta Terra, reciclatge i consum responsable. M'agrada la natura, el mar, la muntanya, el silenci. Els meus interessos, alimentació, cuina, teatre, i vida saludable. LinkedIn

Últimes entrades