Què és l’Agenda 2030 de l’ONU i els seus objectius ODS


Actualitzat el 15 de maig de 2023

L’any 2015 a la cimera de les Nacions Unides, després de més de dos anys de negociacions, els representants de diferents sectors de la societat i dels diferents països integrants de l’ONU, van arribar a l’acord d’establir una agenda per complir abans de l’any 2030. En aquesta assemblea es van arribar a pactes per implementar polítiques que donin suport al desenvolupament sostenible i sustentable.

Aquest full de ruta de la comunitat internacional compta amb 17 objectius d’interès i caràcter transversal per als diferents sectors socials, ambientals i econòmics en l’àmbit mundial.

Què és l’agenda 2030 per al desenvolupament sostenible

L’agenda 2030 és el pla d’acció per al desenvolupament de manera sostenible, on tots els països hi participen per igual. És un conjunt d’objectius multidimensionals per protegir el planeta, les persones i el desenvolupament sostenible.

L’assemblea general de les Nacions Unides es va comprometre el 25 de setembre del 2015 a Nova York a complir els 17 objectius de desenvolupament sostenible i les seves 169 metes. El document es va anomenar “Transformant el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”

Aquest full de ruta global neix com una necessitat de marcar uns paràmetres d’acció i metes perquè les generacions actuals i futures puguin viure en millors condicions socials, econòmiques i ambientals.

L’agenda 2030 va ser assumida pels 193 països integrants de l’ONU i d’altres participants de diferents sectors de la societat, sector educatiu i sectors privats que formen una part important del desenvolupament de les nacions.

Quins són els principis fonamentals de l’Agenda 2030?

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible és un pla d’acció global adoptat pels 193 membres de les Nacions Unides el setembre de 2015. incloent-hi la pobresa, la desigualtat, el canvi climàtic i la degradació del medi ambient. Els principis fonamentals de l’Agenda 2030 inclouen:

 • Inclusió : Assegurar que ningú no es quedi enrere i promoure la igualtat de gènere, la inclusió social i la protecció dels drets dels grups més vulnerables.
 • Sostenibilitat : Integrar el desenvolupament econòmic, social i ambiental de manera equilibrada i buscar un equilibri entre el creixement econòmic i la protecció del medi ambient.
 • Participació ciutadana : Fomentar la participació activa de tots els actors, incloent-hi els governs, la societat civil, el sector privat i la comunitat científica.
 • Cooperació global : Treballar junts a nivell nacional, regional i internacional per aconseguir els ODS i abordar els desafiaments globals.
@blanquerna

Mai t’has preguntat que significa aquesta rodona de colors? Avui et portem 3 tips per a que entenguis l’Agenda 2030🤩💚 #Blanquerna #Agenda20230 #ODS #Futur #Sostenibilitat

♬ sonido original – Blanquerna

Què passa si els objectius de l’Agenda 2030 no es compleixen?

Si no es compleixen els objectius de l’Agenda 2030, les conseqüències seran greus per a la humanitat i el planeta. Algunes de les possibles conseqüències inclouen:

 • Pobresa i desigualtat : Si no s’aconsegueix reduir significativament la pobresa i la desigualtat, milions de persones continuaran vivint en condicions precàries i sense accés a serveis bàsics.
 • Canvi climàtic : Si no es prenen mesures per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i adaptar-se al canvi climàtic, es produiran desastres naturals cada cop més freqüents i greus, cosa que afectarà l’economia i la seguretat alimentària.
 • Degradació del medi ambient : Si no es protegeix i restaura el medi ambient, s’esgotaran els recursos naturals i es degradarà la biodiversitat, cosa que tindrà un impacte negatiu en l’agricultura, la pesca i la salut humana.
 • Pèrdua d’oportunitats : Si no es prenen mesures per fomentar la innovació, l’educació i l’ocupabilitat, es perdran oportunitats per millorar el benestar i el desenvolupament econòmic de les persones.

Per tant, és vital que els governs, el sector privat, la societat civil i altres actors treballin junts per assolir els objectius de l’Agenda 2030 i garantir un futur sostenible per a tothom.

Per què sorgeix l’agenda 2030

L’agenda 2030 sorgeix de la necessitat de solucionar els grans problemes que pateix la societat i el planeta actualment. Pobresa, desigualtat, educació, pèrdua de biodiversitat, desastres naturals, contaminació ambiental… entre d’altres, són problemes que repercuteixen en tots nosaltres.

Els acords de l’agenda de desenvolupament sostenible inclouen mesures urgents per millorar de manera raonable la qualitat de vida de milions de persones.

Les polítiques públiques d’organitzacions internacionals, governs nacionals i governs locals han de crear consciència i implementar mesures concretes amb solucions per als grans problemes de la humanitat.

Les noves metes de l’ONU afecten múltiples aspectes

L’ONU proposa dins de cada objectiu noves metes universals que afecten aspectes de la vida humana, les relacions socials, el medi ambient, l’activitat econòmica… Fomenta la cooperació entre països desenvolupats i en desenvolupament per assolir objectius compartits.

Les metes de l’ONU de caràcter transversal tenen com a objectiu aconseguir el desenvolupament social, un món més just i més sostenible. Es poden dividir en 5 grans àmbits: persones, planeta, prosperitat, pau i aliances.

Alguns dels aspectes clau per al progrés són:

 • Igualtat entre persones
 • Protecció del planeta de la degradació ambiental
 • Accions contra el canvi climàtic a escala internacional
 • Ús raonable dels recursos naturals
 • Prosperitat a tots els països
 • Seguretat alimentària
 • Societats pacífiques i educades
 • Producció sostenible
 • Frenar la pèrdua de biodiversitat biològica

Quins són els objectius de l’agenda 2030

Els 17 objectius de desenvolupament sostenible són la base de l’agenda del 2030 i de l’actual dècada d’acció:

 1. Acabar amb la pobresa internacional en totes les formes.
 2. Erradicar la gana al món. Agricultura sostenible, seguretat alimentària i nutrició saludable.
 3. Oferir a tots els habitants del planeta salut i benestar. Vida saludable per a qualsevol edat.
 4. Assegurar educació de qualitat equitativa i inclusiva. Aprenentatge permanent.
 5. Aconseguir la igualtat de gènere. Empoderament de dones i nenes.
 6. Accés a aigua neta i condicions sanitàries òptimes. Sanejament disponible per a tothom.
 7. Disponibilitat d’energia sostenible no contaminant i accessible.
 8. Que totes les persones tinguin l’oportunitat de desenvolupar-se econòmicament amb feines decents. Creixement econòmic inclusiu i ocupació plena.
 9. Desenvolupament d’indústries innovadores i inclusives. Infraestructures resilients.
 10. Disminució de qualsevol mena de desigualtat i exclusió social, entre països i dins d’ells.
 11. Disseny de ciutats sostenibles, amb comunitats sustentables que contribueixin al benestar. Assentaments humans segurs.
 12. Producció alimentària responsable sense malbaratar els recursos i cuidant el medi ambient. Producció sostenible i consum responsable.
 13. Accions conscients amb el medi ambient i el clima. Mesures contra el canvi climàtic.
 14. Protecció dels oceans i de la vida submarina. Ús responsable dels recursos marins.
 15. Conservació dels ecosistemes terrestres. Protecció dels boscos i reducció de la desertificació i degradació del sòl.
 16. Implementar les normatives necessàries perquè les societats visquin en pau, justícia i igualtat per a tothom amb institucions sòlides i no discriminatòries.
 17. Finalment, per tancar l’agenda es proposa crear i enfortir les aliances a tots nivells.
La Generalitat de Catalunya va aprovar durant 2019 el Pla Nacional de l’Agenda 2030

Què són els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM)

Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni van ser vuit objectius plantejats per la Declaració del mil·lenni de les Nacions Unides el setembre de l’any 2000 per complir abans del 2015. Tenien la vista sobretot als països en vies de desenvolupament. Hi ha una gran semblança entre els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM).

 • L’objectiu 1 pretenia erradicar la pobresa extrema i la gana. Ocupació plena, productiva i treball decent.
 • L’objectiu 2 volia assolir l’ensenyament primari universal i la reducció de l’analfabetisme. L’educació té un paper molt important per al desenvolupament.
 • L’objectiu 3 cercava la reducció de les desigualtats entre sexes i l’empoderament de les dones. Igualtat de gènere per garantir els drets humans.
 • L’objectiu 4 tenia la intenció de reduir la mortalitat infantil. Prevenció de les morts prevenibles en nens menors de cinc anys. Incrementar l’esperança de vida reduint la malnutrició i les epidèmies.
 • L’objectiu 5 s’enfocava a millorar la salut materna. Reduir la mortalitat de les mares i assolir la salut reproductiva. Adequat control prenatal i atenció de qualitat del part.
 • L’objectiu 6 pretenia combatre malalties greus com la SIDA, el paludisme o la malària. Aturar la propagació de malalties infeccioses i accés universal a tractaments.
 • L’objectiu 7 volia garantir la sostenibilitat del medi ambient. Respondre les necessitats humanes actuals sense perjudicar l’entorn que rebran les properes generacions. Reducció de la contaminació i degradació mediambiental.
 • L’objectiu 8 fomentava les aliances per al desenvolupament. Permetre als països en desenvolupament l’accés a condicions justes i equitatives respecte del comerç internacional. Cooperació internacional per reduir el deute extern de les nacions menys desenvolupades.

Els Objectius del Desenvolupament del Mil·lenni, es poden considerar com la base per als Objectius de Desenvolupament Sostenible. Els ODS són de més abast i amplitud per als diferents objectius de l’agenda, ja que estan dirigits també als països desenvolupats i no només als països en desenvolupament.

A l’Assemblea General de les Nacions Unides, alguns dels objectius dels ODM es van unificar i d’altres es van separar donant així la importància necessària per assolir els objectius de l’agenda 2030.

Comparteix!


Quim Gutiérrez Villach

Quim Gutiérrez Villach

Fundador de @ViuLogic i emprenedor social a la recerca de la sostenibilitat. Disseny web d'impacte positiu. Escric sobre desenvolupament sostenible, canvi climàtic, medi ambient, economia verda, alimentació, energia renovable, responsabilitat social corporativa, Planeta Terra, reciclatge i consum responsable. M'agrada la natura, el mar, la muntanya, el silenci. Els meus interessos, alimentació, cuina, teatre, i vida saludable.
Més sobre mí

Feu un comentari


Articles relacionats

Onada de calor consells

Com sobreviure a una onada de calor: consells i recomanacions

Les onades de calor són un fenomen meteorològic que passa quan les temperatures arriben a nivells extremadament alts durant diversos dies consecutius. Aquests esdeveniments poden ser perillosos per a la ...
Llegeix Més
Agenda 2030 ODS

Què és l’Agenda 2030 de l’ONU i els seus objectius ODS

L'any 2015 a la cimera de les Nacions Unides, després de més de dos anys de negociacions, els representants de diferents sectors de la societat i dels diferents països integrants ...
Llegeix Més
17 ODS Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i 169 fites ODS

El 2015 es va aprovar a les Nacions Unides (ONU) l'agenda 2030, un pla d'acció en la qual es van proposar els 17 objectius de desenvolupament sostenible i 169 fites ...
Llegeix Més
Efecte hivernacle

Causes i Conseqüències dels Gasos d’Efecte Hivernacle

La Terra està envoltada i protegida per l'atmosfera, i hi ha una sèrie de gasos que tenen un efecte hivernacle, és a dir, que absorbeixen i reemeten la radiació infraroja ...
Llegeix Més
Escalfament global

Què podem fer per evitar l’Escalfament Global?

Els gasos d'efecte hivernacle estan afectant cada dia més el nostre planeta. L'escalfament global és al punt de mira de la comunitat científica que des de fa anys ja ens ...
Llegeix Més
ODS 17 Aliança mundial per al Desenvolupament Sostenible

Aliança mundial per al Desenvolupament Sostenible ODS 17

L'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible és un component clau dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. L'ODS 17, té com a objectiu revitalitzar ...
Llegeix Més
Pacte Verd Europeu

Què és el Pacte Verd Europeu: European Green Deal

El pacte verd europeu és el full de ruta i acció climàtica global de la Comissió Europea cap a una economia sostenible. La humanitat en general pateix l'emergència climàtica i ...
Llegeix Més
Permagel

El desglaç del Permagel: Gel al sòl

Aquesta capa de sòl congelat sota la superfície s'estén per una quarta part de l'hemisferi nord, incloent-hi regions no cobertes de neu. El desglaç del permagel obliga pobles sencers a ...
Llegeix Més
Acord de París

Què és l’Acord de París?

Què es va acordar a l'Acord de París que va sorgir de la COP21 del 2015? El canvi climàtic que pateix el nostre planeta en els darrers anys ha esdevingut ...
Llegeix Més