Com tenir i decorar una casa sana ideal segons el Feng Shui

Actualitzat el 15 de desembre de 2022

El Feng Shui és una tècnica mil·lenària que consisteix a assolir l’equilibri i generar energies positives a partir de la decoració d’espais. Aquesta filosofia xinesa s’enfoca a la distribució o orientació d’aquells llocs on es duen a terme activitats diàries, gràcies a l’energia vital, anomenada Chi o Qi.  

Amb el feng shui es busca crear ambients que millorin la qualitat de vida dels que hi habiten. Com evitar energies negatives? És important considerar que no funciona igual per a tots els llocs.

L’equilibri del Ying i el Yang

El Feng Shui és una antiga filosofia xinesa que se centra en com el disseny i la disposició d’un espai poden afectar l’energia i l’harmonia de les persones que hi habiten. Segons el Feng Shui, la ubicació, la forma i la disposició dels mobles en una casa poden influir en la salut, la felicitat i l’èxit dels seus habitants.

El FengShui com a filosofia i tècnica oriental intenta aconseguir l’equilibri entre 2 forces oposades, ying i yang que es complementen. 

 • El fred i la calor.
 • El blanc i el negre.
 • El que és bo i el que és dolent.
 • La nit i el dia.
 • El masculí i el femení.
 • L’abundància i la misèria

No s’entén el ying sense el yang. Si estan en harmonia, creix el benestar i la prosperitat. El predomini excessiu d’un d’aquests elements oposats, trenca l’equilibri de l’Univers.

Quina relació té el Feng Shui amb la Sostenibilitat

El feng shui cerca l’harmonia amb la Natura. L’equilibri és un terme que necessita sostenibilitat. Cal observar la Natura i voler formar-ne part. Així que l’equilibri és vital a l’interior de l’habitatge i també fora, perquè qualsevol impacte sobre l’entorn ens impediria viure en harmonia. Viure en un espai confortable i saludable ens ajuda a satisfer les nostres necessitats.

Recomanacions bàsiques per aplicar el Feng Shui a una casa

 • Tria una ubicació adequada per la casa. El Feng Shui suggereix que una casa ha d’estar ubicada en un lloc que tingui bona energia, com a prop d’un parc o un turó, i que estigui protegida de vents forts i corrents d’aigua.
 • Fes que l’entrada de casa sigui clara i accessible. L’entrada d’una casa ha de ser fàcil de trobar i accedir i ha d’estar lliure d’obstacles que puguin obstaculitzar el flux d’energia.
 • Col·loca els mobles de manera equilibrada i harmoniosa. El Feng Shui suggereix que els mobles s’han de col·locar de manera que creï un equilibri i una harmonia a l’espai. Per exemple, es recomana evitar col·locar mobles enfrontats directament, ja que això pot crear tensió a l’espai.
 • Usa colors suaus i relaxants a les parets i als mobles. Els colors suaus i relaxants, com ara el verd i el blau, poden ajudar a crear un ambient tranquil i harmoniós en una casa. D’altra banda, es recomana evitar colors brillants i estridents, ja que poden ser desequilibrants.
 • Afegeix plantes i flors per millorar l’energia de l’espai. Les plantes i les flors poden ajudar a millorar l’energia d’una casa, ja que absorbeixen el diòxid de carboni i alliberen oxigen fresc. A més, les plantes i les flors també poden afegir un toc de bellesa i de vida a un espai.
 • El Feng Shui suggereix que una casa s’ha de mantenir neta i organitzada, ja que això ajuda a millorar l’energia de l’espai i a promoure l’harmonia i el benestar dels habitants.
 • Es recomana dedicar temps a desfer-se dels objectes innecessaris a casa, ja que això pot ajudar a alliberar el flux d’energia i crear un ambient més harmoniós i agradable. A més, també és important mantenir els espais ordenats i clars, ja que això pot ajudar a millorar la concentració i el benestar de les persones que viuen a casa.

Principals problemes de desequilibri que cal evitar

Segons el Feng Shui, hi ha certs elements que poden pertorbar el flux d’energia i crear desequilibris en una casa. Alguns dels principals problemes de l’interior d’una casa segons el Feng Shui inclouen:

 • Espais desorganitzats i desordenats. Un espai desorganitzat i desordenat pot bloquejar el flux d’energia i crear un ambient caòtic i incòmode.
 • Mobles col·locats de manera desequilibrada. La disposició dels mobles a una casa pot influir en l’energia de l’espai. Si els mobles estan col·locats de manera desequilibrada, poden crear tensions i desequilibris a l’espai.
 • Colors forts i estridents a les parets i els mobles. Els colors brillants i estridents poden ser desequilibrants i pertorbadors per a l’energia d’una casa. Es recomana evitar utilitzar colors molt forts a les parets i als mobles.
 • Miralls ubicats en posicions inadequades. Els miralls poden reflectir l’energia de l’espai, de manera que la seva ubicació és important. Es recomana evitar col·locar miralls en posicions inadequades, com davant d’una porta o en un racó fosc, ja que això pot pertorbar el flux d’energia.
 • Manca de ventilació i llum natural. Una casa que no té ventilació i llum natural es pot sentir carregada i opressiva, cosa que pot afectar negativament l’energia de l’espai. Per tant, és important assegurar-se que casa tingui suficient ventilació i llum natural.

En general, és important evitar qualsevol element que pugui pertorbar el flux denergia i desequilibrar lespai en una casa. Això pot incloure elements com objectes trencats, mobles vells i desgastats, i elements que n’hagin perdut l’ús i el valor. Es recomana utilitzar elements que siguin harmoniosos i equilibrats, que reforcin l’energia de l’espai i que promoguin la salut i el benestar dels seus habitants.

Quina és la millor orientació d’una casa segons el Feng Shui

Moltes vegades ens preguntem per què és tan important orientar una casa segons la tècnica del feng shui. Quan es construeix una casa sota aquestes condicions, cal considerar algunes pautes per mantenir el bon flux d’energies Chí dins d’aquesta. Alhora, cal fer una lectura de la brúixola per assegurar-se que cada espai estigui correctament ubicat.

Una casa perfecta estaria enmig d’un vessant amb una muntanya a la part posterior, planes extenses davant i un riu zigzaguejant més avall. Un habitatge ideal té la porta d’entrada a la zona més baixa, i si té porta del darrere amb pati ha de ser a la zona més alta. Per tant davant de la porta dominant hi hauria d’haver un pendent descendent.

Hi ha una direcció de la sort? Sí, però depèn de per a qui. Cada persona té una direcció de la sort diferent que depèn de l’any de naixement i del gènere.

Dins del Feng Shui, la façana és el més rellevant. És per on s’introdueix el QI (energia) a determinats espais. És comú a cases clàssiques i més encara a les rurals, associar la porta principal amb la façana.

El que cal saber és que els angles d’incidència solar poden variar. Per això, per a l’hemisferi Sud la façana constant de sol serà amb orientació al Nord i per a l’hemisferi Nord, l’orientació Sud. L’orientació est i oest atrapen en menor intensitat els raigs solars, però aquests poden variar d’acord amb les temporades.

El més important és que la casa tingui les façanes adequades que permetin generar les obertures correctes i òptimes.

Què és un mapa Bagua o mètode pa kua

El mapa bagua, ba gua o pa kua és una figura octogonal amb vuit triatrames, un a cada costat i el símbol del ying i el yang al centre. Un triagrama són 3 línies senceres o partides, col·locades una sobre una altra. Si t’apassiona el Feng Shui, sabràs que el mapa Bagua és l’aliat perfecte per treballar aquest art que ofereix benestar i prosperitat.

Mapa bagua

Aquest mètode se li atribueix a Lin Yung, molt conegut a l’Occident, perquè permet dividir els espais i busca associar les 8 àrees simbòliques:

 • Benefactors i viatges,
 • Trajectòria laboral i professió,
 • Coneixements,
 • Família i salut,
 • Creativitat i fills,
 • Prosperitat i riquesa,
 • Fama i reconeixement,
 • Relacions personals.

Aquests són estats de canvis relacionats amb els punts cardinals d’una brúixola. S’hi troba un centre energètic (yin yang) que permetrà decorar la casa i atreure bones energies d’acord amb el feng shui.

Colors del feng shui per una casa sana

Per al Feng Shui, pintar cada àrea de la casa d’un color concret no ha de ser una cosa rígida. Les opcions geomàntiques, els colors relacionats amb els punts cardinals i l’anàlisi dels elements que la conformen ens permet obtenir informació per determinar el color que cal utilitzar.

Si se segueix el mètode de la teoria dels 5 elements i la relació que tenen amb els punts cardinals és possible poder fer-ne una selecció adequada.

 • Per a l’element foc, els colors vermells, ataronjats, rosats i càlids són els apropiats. 
 • En el cas de l’element terra, es recomana el marró, el beix i el groc. 
 • Per al metall, el blanc, daurat, platejat, gris brillant. 
 • Pel que fa a l’element aigua, podem jugar amb el negre, blau, turquesa i fins i tot el gris fosc 
 • Finalment, per a l’element fusta, podem escollir entre el color verd i verd turquesa.

També és important poder estudiar les condicions, els caràcters personals i el lloc d’estada mateix. 

Els colors vius yang com el vermell i el groc estimulen l’energia. Els colors foscos a les parets creen espais freds i no deixen fluir la llum. El vermell, el negre i el daurat, són colors forts que si es fan servir sense excés, ajuden a la prosperitat.

En el cas de dormitoris de parelles, són aconsellables els colors neutres o pastel si es combinen amb elements de certa calidesa. Al menjador, els colors vius no permeten relaxar-se i els foscos tendeixen a produir tristesa, per la qual cosa es recomanen colors cremosos.

Per a una cuina, el més recomanable és evitar la fredor i estimular-hi el plaer. Per tant, els colors ocres, beix i teula poden funcionar. Als rebedors, el que és aconsellable és utilitzar colors alegres, lluminosos i que transmetin bon ànim.

La decoració d’una casa per harmonitzar

Sabies que la decoració d’una casa afecta els ocupants? Cadascun dels elements que utilitzem per decorar d’alguna forma tenen un efecte positiu o negatiu dins de l’harmonia familiar.

El Feng Shui no tracta d’imposar un estil concret sinó més aviat mostrar un esperit propi, flexible que reflecteixi l’ànima i la cultura dels qui hi viuen i assolir una ocupació conscient.

De vegades, estar lligat a objectes innecessaris pot causar desordre, obstaculització i fins i tot confusió al moment de moure’s lliurement pels espais de la casa. És necessari el buit i l’ordre davant de d’alló que és superflu, on es pugui incloure allò amb veritable llum i significat per a nosaltres.

Pel que fa a les formes, el Feng Shui evita el que és agressiu i el menys agradable. Dins de les cases no tot ha de ser rodó o amb massa corbes (encara que aporten suavitat i moviment) sinó més aviat combinat amb allò quadrat per donar estabilitat i positivisme.

Pel que fa als símbols o quadres utilitzats als espais, allò que ofereixi equilibri emocional pot ser una opció. En aquest aspecte, els elements decoratius han d’estar en consonància amb la personalitat i els gustos dels seus habitants.

Les fonts d’aigua o fonts zen atrauen els diners segons el feng shui. L’aigua en moviment afavoreix la prosperitat i l’abundància. Es pot col·locar al menjador o sala d’estar.

Els mòbils penjats que es mouen amb el vent eviten el bloqueig de l’energia als racons.

Les plantes a l’interior de l’habitatge

D’acord amb la filosofia Feng Shui, les plantes no són simples decoracions. Contribueixen a equilibrar l’energia positiva dins la casa, depenent de l’àrea bagua on es col·loquin. Les plantes aporten pau i benestar i ens connecten amb la Natura.

Una planta davant de la porta principal evita que l’energia entri amb massa rapidesa. Col·loca plantes amb flors de colors vius a prop de les finestres, a les habitacions yin fosques.

 • El bambú de tres tiges atrau la fortuna
 • La peperomia transmet sentiments amorosos
 • La violeta africana preveu els conflictes i les pèrdues en l’economia
 • El potus aporta fortalesa
 • Les peònies atrauen l’amor i ajuden a resoldre conflictes emocionals
 • El bonsai està lligat a la fortuna i la sort
 • La ruda és una planta considerada com a protectora
 • Les suculentes atrauen la bona energia
 • La crassula ovata és la planta dels diners

On col·locar els miralls

Els miralls afavoreixen la circulació d’energia Chi, i han de reflectir objectes agradables.

Els llocs més recomanats per als miralls segons el Feng Shui són les entrades de les cases. Es recomana, col·locar un mirall bagua a l’exterior, sobre la porta d’entrada, que ajuda a allunyar l’energia negativa. No obstant això, no han de ser a l’interior directament davant de la porta d’entrada.

A les habitacions, els miralls rodons o ovalats situats a les capçaleres, activen la comunicació i inspiració.

Consells per netejar la casa de males energies

A la recerca d’efectes positius, el feng shui recomana alguns detalls per netejar les nostres cases de l’energia negativa:

 • Espais il·luminats perquè l’energia flueixi.
 • Per garantir harmonia a les sales, es recomanen butaques orientades cap a l’entrada.
 • Per aconseguir l’equilibri, cal tenir plantes.
 • Disminueix l’ús d’aparells electrònics que generin camps electromagnètics.
 • No obstrueixis l’entrada principal.
 • Sostres en tonalitats blanques, blaves o grogues no intenses.
 • Cal desfer-se d’objectes trencats o danyats que no es puguin reparar.
 • Evita que les aixetes degotin.
 • Encén espelmes per projectar la llum cap amunt.
 • Manté tancada la tapa del vàter sobretot a l’instant de tirar la cadena.
 • Les mascotes ajuden a fer circular l’energia per la casa.
 • Evita el desordre.

Una casa malalta pot ser canviada energèticament per ser convertida en un espai més saludable. Per això, et recomano llibres de Feng Shui que ajuden a prendre les millors decisions a l’hora de donar bellesa i activar les energies positives dins de la llar.

Espero que aquestes recomanacions t’ajudin a aplicar el Feng Shui a casa teva i a crear un espai harmoniós i equilibrat. Recorda que cada persona i cada espai és únic, així que és important adaptar aquestes recomanacions a les teves necessitats i preferències personals.

El orden según el feng shui

EL ORDEN SEGUN EL FENG SHUI

de YUCHIKO RINOIE

Gener 2022

El pequeño libro del feng shui

EL PEQUEÑO LIBRO DEL FENG SHUI

de ASTRID IZQUIERDO

Novembre 2021

Et pot interessar: Passivhaus, les Cases Passives més Eficients

Comparteix!


Articles relacionats

Aigua osmosis inversa domèstica

L’osmosi inversa: una solució per tenir aigua potable a casa

T'has preguntat mai si l'aigua que beus a casa és segura i de qualitat? L'osmosi inversa és una solució cada cop més popular per obtenir aigua potable a casa, eliminant ...
Llegeix Més
Uralita d'amiant

Què és l’amiant i on es troba? Retirada d’uralita

L'amiant o també conegut com a asbest és un compost de minerals metamòrfics que són superresistents a altes temperatures i que el seu principal ús estava destinat a la indústria ...
Llegeix Més
Casa passiva passivhaus bioconstrucció ecològica sostenible

Passivhaus, les Cases Passives més Eficients

Entre els tipus de cases ecològiques, ens trobem que les cases passives guanyen popularitat. L'eficiència energètica té importància pel medi ambient, però també per la nostra butxaca. Pagaries més per ...
Llegeix Més
Casa de fusta a la muntanya es arquitectura sostenible

Arquitectura Sostenible i Ecodisseny

La preocupació per l'entorn influeix en el creixement del sector de l'arquitectura sostenible i l'ecodisseny. Tècniques de construcció i materials de baix impacte ambiental guanyen adeptes per convicció però també ...
Llegeix Més
Màster postgrau bioconstrucció

Màsters, postgraus i cursos de bioconstrucció en línia

Si busques un màster, postgrau o cursos sobre bioconstrucció i arquitectura sostenible aquí et proposem la formació que et pot interessar. La majoria de cursos són 100% en línia i ...
Llegeix Més
Feng shui

Com tenir i decorar una casa sana ideal segons el Feng Shui

El Feng Shui és una tècnica mil·lenària que consisteix a assolir l'equilibri i generar energies positives a partir de la decoració d'espais. Aquesta filosofia xinesa s'enfoca a la distribució o ...
Llegeix Més
Humitat a casa

Com eliminar i evitar la humitat a casa

Notes que les parets de casa teva estan deteriorades? A poc a poc, han començat a aparèixer unes taques grises, negres o florides que abans no hi eren. En algunes ...
Llegeix Més
Mur de tova amb materials de construcció sostenibles

Quins són els Materials de Construcció Sostenibles?

L'ús de materials sostenibles en la construcció, minimitza els impactes que rebran les generacions futures. Algunes matèries primeres i tècniques de l'arquitectura tradicional són actualment recuperats en bioconstrucció. Quins són ...
Llegeix Més

Quim Gutiérrez Villach

Quim Gutiérrez Villach

Fundador de @ViuLogic i emprenedor social a la recerca de la sostenibilitat. Disseny web d'impacte positiu. Escric sobre desenvolupament sostenible, canvi climàtic, medi ambient, economia verda, alimentació, energia renovable, responsabilitat social corporativa, Planeta Terra, reciclatge i consum responsable. M'agrada la natura, el mar, la muntanya, el silenci. Els meus interessos, alimentació, cuina, teatre, i vida saludable. LinkedIn

Deixa un comentari