Entitats de Banca Ètica Socialment Responsables


Actualitzat el 30 de novembre de 2022

Què és la banca ètica? Com funciona la banca ètica? Què fan els bancs amb els nostres diners? Banc i ètic són paraules contradictòries? Quins són els principis de la banca ètica? Qui promou el comerç just i les energies renovables? Alguns bancs prioritzen el bé comú per davant dels seus propis beneficis. Per a això, necessiten gent amb consciència que no esperin una gran rendibilitat, sinó més ètica.

Què és la Banca Ètica? Definició

El terme BANCA fa referència a una entitat financera amb la funció de prestar o invertir els diners dels seus clients. El terme ÈTICA indica els valors ètics de les seves accions.

Una banca ètica és aquella que en l’ordre de les seves prioritats, les persones i el planeta estan per davant del creixement i els beneficis. Els bancs ètics funcionen de forma transparent, és a dir, els seus comptes són públics i la informació és clara. Es pot saber com i on estan invertint els teus diners gràcies a la transparència, per evitar que els facin servir per a projectes contraris als teus valors.

Els principis de les entitats tradicionals són la cobdícia, el creixement i l’obsessió pel benefici propi. Les persones cansades de la banca tradicional, van a la banca ètica a la recerca d’una societat més justa i una economia verda més útil.

L’any 2000 es va celebrar el primer congrés internacional de banca ètica a Barcelona organitzat per FETS Finançament Ètic i Solidari. Des de 1999 FETS, associació de segon grau, que agrupa entitats catalanes del tercer sector i de l’economia social i solidària, promou el finançament ètic i solidari a Catalunya i Espanya.

Com Funciona un Banc Ètic? Codi ètic de la Banca Justa

A qui presta els teus diners el banc? Un banc ètic per definició, no finança empreses que es dediquen a l’explotació de persones, destrueixen el medi ambient, o fabricants d’armes. El capital ha de facilitar el creixement de les empreses sostenibles que generen impactes positius en la societat. La cultura, el medi ambient i dels projectes socials són les principals destinacions del diner ètic.

La banca ètica té criteris honestos d’inversió, transparència total i els seus treballadors no reben bons o comissions per objectius amb fins lucratius. No s’especula pel que hi ha menys riscos. Treballen al costat de les empreses B Corps amb funcions socials i ambientals. Els diners han d’estar alineats amb els valors de la societat.

La majoria de les entitats financeres ètiques són cooperatives. Els socis dels bancs ètics cooperatius participen en la presa de decisions.

Entitats de Banca Ètica a Catalunya i Espanya: Banca social

Molts bancs parlen de sostenibilitat en la seva publicitat, però no és or tot allò que lluu.

Triodos Bank Espanya

Triodos Espanya amb seu a Madrid, és una filial de Triodos Bank, referent mundial de banca ètica. Triodos és un banc ètic d’àmbit europeu, integrat a escala local a cada un dels països en què opera. Està present a Espanya, Països Baixos, Bèlgica, Regne Unit i Alemanya sota supervisió del Banc Central Holandès i l’Autoritat de Mercats Financers holandesa.

La missió de Triodos Bank és fer un ús responsable dels diners a favor d’un canvi positiu i sostenible que beneficiï la societat, el medi ambient i la cultura. Triodos Bank és un banc amb valors, present en molts sectors sostenibles que reflecteixen aquesta missió i que permeten als seus empleats aplicar la seva experiència i coneixements per desenvolupar-se com a professionals, en un context on el més important és crear valor social afegit.

La principal contribució de Triodos Bank a la cura de medi ambient procedeix del finançament directe a projectes i emprenedors sostenibles i innovadors. Però a més, com a empresa, el banc gestiona de manera responsable el seu propi impacte ambiental.

Joan Antoni Melé, promotor de la banca ètica i conferenciant, és membre del consell assessor de Triodos Bank.

La Fundació Triodos es constitueix el 2004 amb l’objectiu de facilitar un ús responsable dels diners i fomentar la consciència sobre els diners de donació.

Fiare Banca Ètica

Fiare banca ètica neix de la unió de dos projectes basats en les finances ètiques: Banca Popolare Etica, un banc cooperatiu que treballa a Itàlia des del 1999 i Fiare que opera a Espanya des del 2005. Tots dos volen ser una eina al servei de la transformació col·lectiva a través del finançament de projectes del tercer sector, l’economia social i solidària i la promoció d’una cultura de la intermediació financera, sota els principis de la transparència, la participació i la democràcia.

Aquest banc sostenible amb seu a Bilbao, està en mans de la ciutadania organitzada, constituït en forma de societat cooperativa per accions, amb l’objectiu de fomentar a la cooperació i la solidaritat.

Caixa d’Enginyers

Caixa d’Enginyers és una cooperativa de crèdit en la qual el soci és, al mateix temps, client i propietari de l’Entitat, per tant, els beneficis obtinguts reverteixen directament en ell mateix, i això permet oferir nombrosos avantatges addicionals. Caixa fundada el 1967 a Barcelona per un grup d’enginyers.

Caixa d’Enginyers ha subscrit el compromís de dur a terme les seves activitats sota principis ètics, de transparència i de bon govern.

Oikocredit Espanya

Oikocredit és una cooperativa internacional de finances ètiques amb oficina central a Holanda. Inverteix els estalvis de persones i organitzacions compromeses de països desenvolupats en el finançament de projectes empresarials amb impacte social en països en vies de desenvolupament.

A més i per canalitzar la participació, a l’estat espanyol hi ha 3 associacions de suport (Catalunya, Euskadi i Sevilla) i un grup de voluntariat a Madrid. Porten a terme activitats d’Educació per al Desenvolupament i sensibilització sobre les finanzas ètiques en general.

Cooperativa Coop57

Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té com a objectiu principal, contribuir a la transformació social de la nostra economia i de la nostra societat.

La seva funció principal és el finançament de projectes d’economia responsable a través de la intermediació financera. Això vol dir, recollir i captar l’estalvi de la societat civil per poder canalitzar-lo cap al finançament d’entitats de l’economia social i solidària que promoguin l’ocupació, fomentin el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris.

Coop57 és una organització democràtica i de base assembleària formada per persones i entitats de l’economia solidària. L’entitat és propietat de tots els seus socis i sòcies que s’autogestionen i s’organitzen per a la gestió de la cooperativa.

Colonya Caixa de Pollença

El 1999, en un acte de responsabilitat social empresarial a Colonya es va crear l’Estalvi Ètic, la primera experiència de banca ètica que una institució financera ha realitzat a Espanya. Aquest és l’origen de Colonya Caixa de Pollença.

L’èxit de la caixa d’estalvis va fer que es convertís en una entitat amb un clar objectiu social i cultural. El 1991 es va constituir la “Fundació Guillem Cifre de Colonya», per tal de gestionar els fons provinents dels beneficis de l’entitat i de les donacions de l’Estalvi Ètic, conformant l’Obra Benèfica de Colonya, fonamentada en tres grans àrees d’actuació: el social, la cultural i l’esportiva.

Actualment, Colonya té obertes al públic 22 oficines: 17 a Mallorca, 3 a Menorca i 2 a Eivissa.

Proyecto JAK

JAK és un projecte de banca ètica i democràtica per una sobirania financera. És una iniciativa de ciutadans que s’associen per a satisfer mútuament les seves necessitats de finançament per mitjà d’una entitat de propietat conjunta, controlada de forma democràtica i assembleària i gestionada amb total transparència i amb una filosofia basada en la solidaritat, la justícia i l’ecologia. Aquesta iniciativa planteja una alternativa a la banca convencional des de l’horitzontalitat i l’autogestió, i al mateix temps reactiva a l’economia local a través de l’autofinançament.

El projecte es basa en l’experiència de JAK Medlemsbank, entitat fundada a Suècia en els anys 60 i que en l’actualitat compta amb llicència bancària i uns 40.000 membres. A més el moviment de la banca lliure d’interessos té presència amb iniciatives similars en altres països com Finlàndia, Itàlia, Dinamarca o Alemanya.

Acció Solidària Contra l’Atur

Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) és una organització no governamental i sense ànim de lucre fundada el 4 de març de 1981 a Barcelona. L’objectiu d’ASCA és mobilitzar la ciutadania i lluitar per canviar la situació d’injustícia amb solidaritat i no amb beneficència per crear nous llocs de treball.

ASCA disposa d’una línia específica de préstecs sense interessos, dirigida al finançament dels projectes de joves emprenedors. Mantenint el tipus d’interès a 0, ofereix crèdits de fins a 15.000€ a tornar en un termini de fins a 4 anys per a aquells projectes viables dels joves. Amb aquesta campanya, ASCA demostra el seu compromís en la lluita contra l’atur juvenil potenciant l’activitat econòmica del col·lectiu jove.

Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza

El Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza és una associació sense ànim de lucre on es donen suport i financen projectes d’ocupació i autoocupació, o d’inserció sociolaboral, amb criteris ètics, solidaris i ecològics; gestionant els diners de forma transparent i cuidant molt la rendibilitat social d’aquesta.

El Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza, sorgeix a Andalusia en els anys 80 per donar resposta a una situació molt concreta de pobresa, atur i exclusió social. El Fondo està compost per persones i col·lectius que poden ser: socis de quota, socis dipositants, dipositants i simpatitzants. En total són uns dos-cents usuaris al Fondo.

Banca Ètica de Badajoz

La BEB és una associació sense ànim de lucre de Badajoz, amb l’objectiu és dipositar diners per compartir-lo amb persones socialment excloses i per tant, empobrides, explotades per tant privades de drets fonamentals. També busca un canvi en la societat en relació amb l’ús dels diners per suprimir les desigualtats socials.

Les decisions importants es prenen en assemblea i hi ha un grup motor que porta el funcionament de l’associació al llarg de l’any.

Asociación Elkarcredit de Solidaridad

Elkarcredit és una associació sense ànim de lucre que, des d’Euskadi, tracta d’oferir suport, fonamentalment financer o econòmic a través de Microcrèdits i altres projectes. Fomenta la solidaritat i la cooperació entre els pobles i les persones en la consecució d’un veritable desenvolupament humà sostenible, acompanyant i respectant processos de col·lectius, organitzacions populars i comunitats que busquin un futur més just i digne per a tots i totes.

ACAF Associació de Comunitats Autofinançades (winkomun)

L’Associació de Comunitats Autofinançades, ACAF (winkomun), va néixer a Catalunya el 2004 per iniciativa de Jean Claude Rodríguez-Ferrera, per promoure la creació de comunitats autofinançades a Catalunya i la resta de món.

Aquesta senzilla metodologia ha demostrat que les comunitats de persones amb escassos recursos es poden autofinançar i accedir a crèdit sense cap ajuda externa. Sota altres noms, aquest mètode ja és present a 45 països d’arreu del món, i a hores d’ara més de 30 milions de persones són membres d’aquesta classe de comunitats, especialment a l’Àfrica, Amèrica i Àsia. Algunes organitzacions que utilitzen metodologies similars i promouen la seva expansió són PLA, Care, Oxfam i CRS.

La prioritat principal d’ACAF és expandir aquesta metodologia provada i eficaç per tot Espanya i a altres països d’Europa i del món. A hores d’ara ACAF es troba implicada en l’expansió del model en vuit ciutats diferents d’Espanya, així com al Senegal, Portugal, Itàlia, Holanda i Hongria.

ABA Mérida

Associació Banca Alternativa Mèrida, d’acrònim ABA Mèrida, és una associació sense ànim de lucre, amb una estructura i funcionament participatiu, corresponsable i solidari. Va ser constituïda el juny de 2010, i està promoguda per persones que voluntàriament actuen a títol individual, amb creences, ideologies i professions diverses.

ABA Mèrida respon al concepte de banca alternativa, social, ètica o solidària, per al que promou la sensibilització i difusió d’aquesta forma de mediació financera, mitjançant activitats pròpies o coordinades amb altres entitats afins.

FonRedess

FonRedess és un fons per a l’ajuda i l’acompanyament de projectes d’emprenedoria social a través de la concessió d’ajuts monetaris sense interès, anomenats ajuts reintegrables.

D’aquesta manera canalitzem recursos econòmics que generen un impacte social i transformen el territori a través de petits projectes liderats per grans persones.

Són ajuts monetaris per a projectes d’economia social i solidària, d’un màxim de 6.000€ per projecte i 5.000€ per cada lloc de treball creat, no superant els 10.000€ d’ajuda total.

Aquests ajuts es concedeixen sense interès a tornar en un període de 3 anys, amb 6 mesos de carència i l’únic increment de l’IPC.

Què és l’Aliança Global per una Banca amb Valors (GABV)?

L’Aliança Global per una Banca amb Valors GABV, és una xarxa internacional en fase de creixement de bancs sostenibles independents, que utilitzen les finances per donar suport al desenvolupament sostenible de les persones i de les comunitats desfavorides i de l’entorn.

Està formada per bancs sostenibles, procedents dels sis continents, que representen uns actius combinats per import de 80.000 milions de dòlars, aproximadament. En conjunt, els membres de la GABV pretenen ampliar l’impacte de la banca sostenible a escala global.

Et pot interessar: Els 50 Països amb l’Economia més Verda del Món.

Diferència entre banca ètica i tradicional

Tots els bancs membres de la GABV compleixen els sis principis de la banca ètica i sostenible. Aquests principis mostren com els bancs basats en valors es diferencien de les altres classes de bancs, especialment d’aquells bancs on l’objectiu principal consisteix a generar beneficis financers.

  1. Enfocament del triple resultat en els seus models de negoci.
  2. Arrelament a les comunitats, prestant serveis a l’economia real i afavorint nous models de negoci per satisfer les necessitats de tots dos.
  3. Establiment de relacions a llarg termini amb els clients i coneixement directe de les seves activitats econòmiques i dels riscos assumits.
  4. Enfocament a llarg termini, sostenible i resistent a les pertorbacions externes.
  5. Govern corporatiu transparent i inclusiu.
  6. Integració de tots aquests principis en la cultura del banc.

Llista de Bancs Membres de la GABV el 2021: Bancs solidaris

Més de 60 institucions financeres formen part de la GABV per a un desenvolupament econòmic social i ambiental sostenible i sustentable.

Banques ètiques del Món

Alternative Bank SwitzerlandSuïssa
Amalgamated BankEUA
Fiare Banca EticaItàlia i Espanya
Banco AdemiRepública Dominicana
Banco CodesarrolloQuito, Equador
Banco de AntiguaCiutat de Guatemala
Banco Mundo MujerColòmbia
Banco PopularHondures
Banco SolidarioEquador
BancoSolBolívia
BANFONDESA (Savings and Credit Bank FONDESA)República Dominicana
Bank AustraliaAustràlia
Bank MuamalatMalàisia
Bank of PalestinePalestina
Beneficial State BankEUA
BRAC BankBangladesh
Caisse d’économie solidaire DesjardinsCanadà
Caja ArequipaPerú
Centenary BankUganda
Center-invest BankRússia
Charity BankRegne Unit
City First Bank N.A.EUA
Civic Federal Credit UnionEUA
Clearwater Credit UnionEUA
Cooperativa AbacoPerú
Cooperative Bank of Karditsa (CBK)Grècia
Crédit CoopératifFrança
Credo Bank (fins 2021) Geòrgia
Cultura BankNoruega
DAI-ICHI KANGYO Credit Cooperative (DKC)Japó
Decorah Bank & Trust CompanyEUA
Ecology Building SocietyRegne Unit
EkobankenSuècia
ESAF Small Finance BankÍndia
FINCA DRC (fins 2021) Àfrica
FolkesparekassenDinamarca
Freie Gemeinschaftsbank GenossenschaftSuïssa
G&C Mutual BankAustràlia
GLS BankAlemanya
Grooming Microfinance BankIbadan, Nigèria
Kindred Credit UnionCanadà
LAPO Microfinance BankNigèria
Lead BankEUA
MagNet Hungarian Community BankBudapest, Hongria
MegabankJSC, Ucraïna
Merkur Cooperative BankDinamarca
Mibanco ColombiaColòmbia
Muktinath Bikas Bank Limited (MNBBL)Nepal
National Cooperative BankEUA
NMB Bank LimitedNepal
North East Small Finance BankÍndia, Assam
Opportunity Bank SerbiaSèrbia
Opportunity International Savings and Loans LtdGhana, Àfrica
SAC Apoyo Integral, S.A.El Salvador
Sanasa Development bankSri Lanka
Southern BancorpEUA
Sunrise BanksEUA
Teachers Mutual Bank LimitedAustràlia
The First MicroFinance Bank – TajikistanTadjikistan
The First MicroFinance Bank-Afghanistan (FMFB-A)Afganistan
Triodos BankEuropa
UmweltBankAlemanya
VancityCanadà
Verity Credit UnionSeattle, Washington, Estats Units
Vision BancoParaguai
VSECU (Vermont State Employees Credit Union)EUA
XacBankMongòlia

La Banca Armada

El concepte banca armada fa referència a les entitats financeres que participen en el negoci de la indústria armamentística mitjançant algun dels tipus de finançament del sector. 

La importància del finançament per a empreses fabricants d’armes és vital. La indústria d’armament militar necessita els serveis bancaris, tant per efectuar les operacions comercials corrents, com per aconseguir fons extraordinaris que els permetin emprendre el desenvolupament de noves armes, exportar a nous mercats i, en definitiva, mantenir la seva competitivitat en un sector eminentment privat. 

El suport financer és clau perquè les empreses d’armament amb pràctiques rebutjades per la societat puguin assolir els objectius econòmics. És a dir, sense suport financer, aquestes empreses armamentístiques es veurien obligades a produir menys armes, a emprendre menys projectes contaminants, es reduirien els conflictes armats i altres pràctiques.

Per tant, el concepte Banca Armada fa referència a totes aquelles entitats financeres que participen en el negoci armamentístic mitjançant un, diversos o tots els principals tipus de finançament del sector armamentístic que hi ha.

Ens interessen les vostres opinions. Deixa un comentari!

Comparteix!


Quim Gutiérrez Villach

Quim Gutiérrez Villach

Fundador de @ViuLogic i emprenedor social a la recerca de la sostenibilitat. Disseny web d'impacte positiu. Escric sobre desenvolupament sostenible, canvi climàtic, medi ambient, economia verda, alimentació, energia renovable, responsabilitat social corporativa, Planeta Terra, reciclatge i consum responsable. M'agrada la natura, el mar, la muntanya, el silenci. Els meus interessos, alimentació, cuina, teatre, i vida saludable.
Més sobre mí

Feu un comentari


Articles relacionats

Consultories sostenibles ESG

Consultories en sostenibilitat, ODS i serveis ESG

Les consultories en sostenibilitat poden ajudar-te a assolir els teus objectius de sostenibilitat. Els especialistes que ofereixen serveis de consultoria en ESG i ODS creuen que el desenvolupament sostenible no ...
Llegeix Més
Botiga ecològica

Botigues ecològiques i supermercats bio on comprar online

Les botigues i els supermercats ecològics estan guanyant popularitat a mesura que més gent és conscient dels avantatges de tenir una vida i alimentació saludable. Els supermercats i botigues ecològiques ...
Llegeix Més
Mapa de Botigues Online de Proximitat a Catalunya

Mapa de Botigues Online de Proximitat

Comprar en línia també pot ser sostenible, si la botiga i el producte són de proximitat. Què és una botiga de proximitat i quins avantatges té? Comprar a una botiga ...
Llegeix Més
Vehicle abandonat es una externalitat negativa

Externalitats Negatives i Positives

Que és una externalitat en economia? Hi ha externalitats positives i externalitats negatives. Com se soluciona una externalitat negativa? Quan una externalitat és positiva? Com es corregeix una fallada de ...
Llegeix Més
Mercat de productors i bicicleta per un consum responsable

50 Exemples de Consum Responsable i Sostenible

Si et preguntes com donar suport al consum responsable, aquí pots trobar alguns consells pràctics. Quan un consum és responsable amb la societat? Com reduir la nostra petjada ecològica? Per ...
Llegeix Més
Responsabilitat Social Corporativa RSC

Empreses amb Responsabilitat Social Corporativa RSC

La Responsabilitat Social Corporativa RSC o Responsabilitat Social Empresarial RSE no té una definició clara i exacta. Es tracta d'un concepte flexible i en contínua evolució en què tant acadèmics ...
Llegeix Més
Directori de la sostenibilitat

Neix el Directori de la Sostenibilitat i l’Impacte

El passat mes de juny del 2022 es va posar en marxa el nostre directori, un nou cercador per a tot l'ecosistema de la sostenibilitat. El directori de la sostenibilitat ...
Llegeix Més
Monedes i planta representen economia circular

Les 9 R de l’Economia Circular

L'economia circular troba en les deixalles, nous recursos, reduint l'impacte ambiental. Aquest model econòmic aconsegueix produir més, reduint les escombraries del nostre planeta. Què més es pot demanar? A la ...
Llegeix Més
Sabates amb sola de pneumàtic es un bon exemple d'economia circular

Exemples d’Economia Circular

Hi ha molts exemples d'economia circular, uns molt coneguts i d'altres més innovadors. Creix la demanda de productes d'empreses que fan servir com a recursos, els residus propis o d'altres ...
Llegeix Més
Dues plantes en un petit test, simbolitzant l'economía del bé comú

Economia del Bé Comú

Els països desenvolupats democràtics han perdut els valors socials a favor d'interessos amb afany de lucre. Els diners haurien de ser només el mitjà, no l'objectiu. Què s'entén per un ...
Llegeix Més
Monedes entre fulles, banca ètica i solidària de Catalunya

Entitats de Banca Ètica Socialment Responsables

Què és la banca ètica? Com funciona la banca ètica? Què fan els bancs amb els nostres diners? Banc i ètic són paraules contradictòries? Quins són els principis de la ...
Llegeix Més
Índex global economia verda

Els 50 Països amb l’Economia més Verda del Món

Segons els experts, Suècia encapçala la llista dels països més verds pel que fa a política econòmica. El Global Green Economy Index és l'índex reconegut mundialment que avalua els indicadors ...
Llegeix Més