Què són les Smart cities: Exemples de ciutats intel·ligents

Actualitzat el 16 de març de 2023

Les ciutats intel·ligents o smart cities han esdevingut una de les solucions més innovadores i sostenibles per enfrontar els desafiaments urbans actuals.

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans, les ciutats intel·ligents s’enfoquen a la implementació de tecnologies avançades i solucions digitals. Tot i això, a mesura que les ciutats avancen cap a la intel·ligència, també enfronten una sèrie de desafiaments i problemes que s’han d’abordar per assegurar el seu èxit a llarg termini.

La protecció de dades, la privadesa, la inclusió digital, el finançament, la integració, la compatibilitat de tecnologies i el canvi cultural són alguns dels desafiaments que enfronten les ciutats intel·ligents. És important que les ciutats treballin en la creació de polítiques i estratègies clares per abordar aquests desafiaments i assegurar que les seves iniciatives de ciutat intel·ligent siguin sostenibles i beneficioses per a tots els ciutadans.

En aquest article, aprofundirem en aquests desafiaments i explorarem com les ciutats intel·ligents poden millorar la nostra qualitat de vida a través de la implementació de tecnologies avançades i solucions digitals.

Què és una smart city?

El concepte de smart city és un procés en què les ciutats esdevenen més habitables i resistents per respondre millor als desafiaments actuals. No hi ha una definició absoluta i el terme no és estàtic, sinó que és un conjunt de passos que porten una ciutat a ser més intel·ligent. Una ciutat es pot considerar intel·ligent quan les inversions en capital humà i social, transport i TIC impulsen el creixement econòmic sostenible i una alta qualitat de vida, amb una gestió intel·ligent dels recursos naturals.

Una ciutat intel·ligent o smart city és una ciutat que utilitza tecnologia i dades per millorar la qualitat de vida dels seus habitants, augmentar l’eficiència dels seus serveis i reduir-ne l’impacte ambiental. En una ciutat intel·ligent, els sistemes i serveis estan interconnectats i automatitzats, cosa que permet la presa de decisions més informades i ràpides en temps real.

Una ciutat intel·ligent és una àrea urbana tecnològicament moderna que utilitza diferents tipus de mètodes electrònics i sensors per recopilar dades específiques. La informació obtinguda d’aquestes dades es fa servir per administrar actius, recursos i serveis eficientment; al mateix temps, aquestes dades s’utilitzen per millorar les operacions a tota la ciutat. Això inclou dades recopilades de ciutadans, dispositius, edificis i actius que es processen i analitzen per monitoritzar i administrar sistemes de trànsit i transport, centrals elèctriques, serveis públics, xarxes de subministrament d’aigua, residus, investigacions criminals, sistemes d’informació, escoles, biblioteques, hospitals i altres serveis comunitaris.

Les ciutats es defineixen com a intel·ligents tant en la manera com els seus governs aprofiten la tecnologia així com monitoregen, analitzen, planifiquen i governen la ciutat. A les ciutats intel·ligents, l’intercanvi de dades no es limita a la pròpia ciutat, sinó que també inclou empreses, ciutadans i altres parts interessades que es poden beneficiar de diversos usos d’aquestes dades. L’intercanvi de dades de diferents sistemes i sectors crea oportunitats per a més comprensió i beneficis econòmics.

Quin és l’origen del terme smart city?

El terme “smart city” o “ciutat intel·ligent” va sorgir a finals dels anys 2000 com una resposta als desafiaments cada vegada més grans que enfronten les ciutats a tot el món, com l’augment de la població, la urbanització, el canvi climàtic i la globalització.

L’origen del terme s’atribueix a l’empresa IBM, que el 2008 va llançar la seva iniciativa Smartter Cities per ajudar les ciutats a enfrontar aquests desafiaments mitjançant l’ús de la tecnologia i la recopilació de dades per millorar l’eficiència i la sostenibilitat dels serveis urbans.

Des de llavors, el terme smart city s’ha popularitzat i s’ha utilitzat per descriure les ciutats que utilitzen la tecnologia i la innovació per millorar la qualitat de vida dels seus habitants i la sostenibilitat dels seus serveis. Actualment, el concepte de smart city s’ha estès a nivell mundial i és utilitzat per governs, empreses i organitzacions per desenvolupar solucions innovadores i sostenibles.

Quines característiques té una smart city?

Hi ha vuit aspectes clau que defineixen una ciutat intel·ligent: governança, energia, construcció, mobilitat, infraestructura, tecnologia, atenció mèdica i ciutadans. Les ciutats intel·ligents avancen en sis camps d’acció: govern, economia, entorn, vida, mobilitat i persones.

Algunes de les característiques d’una smart city poden incloure:

 • Infraestructures i serveis connectats i automatitzats, com ara enllumenat públic, transport, gestió de residus, subministrament d’aigua, entre d’altres.
 • Ús de tecnologies avançades, com ara sensors, sistemes d’informació geogràfica, internet de les coses (IoT), intel·ligència artificial i big data.
 • Plataformes de participació ciutadana i col·laboració, que permeten als ciutadans interactuar amb la ciutat i proporcionar comentaris i suggeriments.
 • Enfocament a la sostenibilitat, l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
 • Més seguretat i protecció ciutadana mitjançant la utilització de càmeres de vigilància, sistemes d’alerta primerenca i eines d’anàlisi de dades.

Les 5 tecnologies clau per convertir una ciutat en intel·ligent

Hi ha diverses tecnologies que poden ser clau per convertir una ciutat en intel·ligent, però aquí et presentem 5 de les tecnologies més importants per aconseguir-ho:

 1. Sensors i dispositius IoT: Els sensors són dispositius que poden mesurar i transmetre dades sobre el medi ambient, com ara la qualitat de l’aire, la temperatura, el trànsit, la humitat, entre d’altres. Els dispositius IoT (Internet de les coses) poden connectar-se a aquests sensors i transmetre les dades a una plataforma central per analitzar-les. Aquestes dades poden ser utilitzades per prendre decisions informades sobre la gestió de la ciutat, com ara l’optimització del trànsit, la gestió de residus, la monitorització de la qualitat de l’aire i la il·luminació pública.
 2. Big Data i anàlisi de dades: Les ciutats generen grans quantitats de dades cada dia. La tecnologia de big data permet la recol·lecció i anàlisi d’aquestes dades en temps real, cosa que permet la presa de decisions més informades i eficaces. Les anàlisis de dades poden proporcionar informació sobre el comportament del trànsit, la utilització de recursos, l’ús dels serveis públics i molt més.
 3. Xarxes de comunicació d’alta velocitat: Una ciutat intel·ligent requereix una xarxa de comunicacions d’alta velocitat per connectar tots els dispositius i sistemes en temps real. La tecnologia de fibra òptica i les xarxes 5G poden proporcionar una connectivitat fiable i ràpida per a la transmissió de dades.
 4. Plataformes de gestió integrada: Les plataformes de gestió integrada són sistemes que poden unificar la gestió de diferents serveis, com la gestió de residus, el transport, la il·luminació pública, el subministrament d’aigua, entre d’altres.
 5. Energies renovables: Les energies renovables, com l’energia solar i eòlica, poden ser una part important d’una ciutat intel·ligent. La instal·lació de panells solars en edificis i la utilització de turbines eòliques poden reduir la dependència dels combustibles fòssils i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. A més, aquestes tecnologies poden proporcionar una font denergia més sostenible i segura per a la ciutat.

Com les ciutats intel·ligents milloraran la nostra qualitat de vida?

Les ciutats intel·ligents poden millorar la nostra qualitat de vida de diverses maneres. A continuació, t’esmentem algunes:

 • Millora de la mobilitat: Les ciutats intel·ligents poden millorar el transport públic, reduir el trànsit i millorar la seguretat viària. Això s’aconsegueix mitjançant la implementació de sistemes de transport més eficients i l’optimització del trànsit mitjançant l’ús de tecnologia com a sensors, càmeres i sistemes de gestió de trànsit.
 • Accés a informació en temps real: Les ciutats intel·ligents proporcionen informació en temps real sobre els serveis públics, el transport, els esdeveniments, el clima i la seguretat. Això permet als ciutadans prendre decisions informades i millorar-ne la qualitat de vida.
 • Millora de la seguretat: Les ciutats intel·ligents poden millorar la seguretat mitjançant l’ús de tecnologia com a càmeres de seguretat, sistemes de reconeixement facial i sistemes d’alerta primerenca. Això pot ajudar a prevenir el delicte i millorar la seguretat dels ciutadans.
 • Millora de la qualitat de l’aire: Les ciutats intel·ligents poden millorar la qualitat de l’aire mitjançant la implementació de sensors de qualitat de l’aire i la promoció de mitjans de transport sostenibles com bicicletes i vehicles elèctrics. Això pot reduir la contaminació i millorar la salut dels ciutadans.
 • Promoció de la sostenibilitat: Les ciutats intel·ligents poden promoure la sostenibilitat mitjançant la implementació d’energies renovables, la gestió de residus i l’optimització de l’ús de recursos. Això pot ajudar a reduir l’impacte ambiental i crear un entorn més sostenible per als ciutadans.

Tecnologia al servei de mobilitat més sostenible

Les smart cities estan transformant la mobilitat urbana a tot el món. La mobilitat urbana és un dels reptes més grans que enfronten les ciutats actuals, a causa de la congestió del trànsit, la contaminació ambiental, la seguretat viària i la manca d’eficiència en el transport públic.

Les ciutats del futur estan utilitzant la tecnologia per millorar la mobilitat urbana de diverses maneres. Per exemple, estan implementant sistemes de transport públic més eficients i sostenibles, com ara l’ús d’autobusos elèctrics o tramvies. També estan promovent la mobilitat activa, com ara caminar o anar en bicicleta, mitjançant la creació de carrils per a bicicletes i zones de vianants.

A més, les smart cities estan integrant diferents modes de transport, com ara bicicletes, cotxes compartits i transport públic, per crear una xarxa de transport interconnectada i eficient. Una altra de les solucions per reduir el consum energètic i millorar la qualitat de l’aire són els vehicles elèctrics. Les ciutats intel·ligents n’estan promovent l’ús, amb el suport de l’administració pública i el desenvolupament d’infraestructures adequades.

També estan utilitzant la tecnologia per millorar la seguretat viària, mitjançant la implementació de sistemes de monitoratge i alerta per als conductors i vianants.

Barcelona, ​​exemple de ciutat intel·ligent sostenible

Barcelona ha estat pionera en la implementació de tecnologies intel·ligents per millorar l’eficiència energètica, la mobilitat i la seguretat de la ciutat. La ciutat ha implementat un sistema d’enllumenat públic intel·ligent, una xarxa de sensors de monitorització de trànsit i un sistema de bicicletes compartides per promoure el transport sostenible.

Barcelona smart city
Barcelona smart city

Algunes de les raons per les quals es considera una ciutat intel·ligent són:

Ha invertit en tecnologia per millorar l’eficiència i la qualitat dels serveis, des del transport públic i la gestió de residus fins a la il·luminació pública i la seguretat ciutadana. La ciutat ha desenvolupat una infraestructura de telecomunicacions avançada i ha implementat tecnologies com sensors, càmeres i xarxes intel·ligents per recopilar i processar dades en temps real.

Barcelona ha implementat diverses iniciatives per involucrar els ciutadans a la presa de decisions i millorar la participació ciutadana. Per exemple, ha desenvolupat una plataforma digital anomenada “Decidim Barcelona” que permet als ciutadans participar en processos de presa de decisions i projectes de pressupost participatiu.

Ha fet grans esforços per reduir-ne l’impacte ambiental i promoure la sostenibilitat. La ciutat ha invertit en energies renovables i ha implementat mesures per fomentar el transport públic, la bicicleta i la mobilitat sostenible en general. A més, ha adoptat un enfocament circular a la gestió de residus, promovent el reciclatge i la reutilització.

Barcelona ha desenvolupat una economia intel·ligent basada en la innovació i l’emprenedoria. La ciutat ha creat incubadores i acceleradores per a startups i ha fomentat la creació de clústers tecnològics i empresarials en àrees com la biotecnologia, la tecnologia neta i la salut digital.

Exemples de ciutats intel·ligents a Catalunya

 • Girona: Girona és una ciutat catalana que està apostant per la tecnologia i la sostenibilitat. La ciutat ha implementat un sistema de gestió de l’energia que permet monitoritzar i controlar el consum d’energia dels edificis municipals.
 • Sabadell: Sabadell és una ciutat de la província de Barcelona que està impulsant diversos projectes per millorar la sostenibilitat i la qualitat de vida dels habitants. Entre aquests projectes destaca la implantació d’un sistema de mobilitat sostenible que fomenta l’ús del transport públic i de les bicicletas.
 • Terrassa: Terrassa és una altra ciutat catalana que està compromesa amb la sostenibilitat i la tecnologia. La ciutat ha implementat diversos projectes per millorar la gestió de l’energia i dels residus, així com per fomentar la mobilitat sostenible.
 • Lleida: Lleida és una ciutat que està apostant per la sostenibilitat i la tecnologia per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans. Entre les seves iniciatives cal destacar la gestió de residus amb tecnologies innovadores, la promoció del transport sostenible i la millora de l’eficiència energètica als edificis públics.
 • Tarragona: Tarragona és una ciutat que està impulsant diversos projectes per aconseguir ser una ciutat intel·ligent i sostenible. Entre aquests projectes destaquen la millora de la mobilitat urbana amb bicicletas i vehicles elèctrics, la gestió intel·ligent de l’energia als edificis municipals i la millora de la qualitat de l’aire.
 • Badalona: Badalona és una altra ciutat catalana que està treballant en projectes per millorar la sostenibilitat i la qualitat de vida dels seus habitants. La ciutat ha impulsat diversos projectes per promocionar la mobilitat sostenible, com ara la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i la millora de les xarxes de transport públic.
 • Reus: Reus és una ciutat que està fent un gran esforç per ser més sostenible i intel·ligent. La ciutat està impulsant diversos projectes per millorar la gestió de residus, promoure l’eficiència energètica i millorar la mobilitat sostenible.
 • Vic: Vic és una ciutat de la província de Barcelona que està apostant per la tecnologia i la sostenibilitat per millorar la qualitat de vida dels seus habitants. La ciutat ha implementat diversos projectes per promocionar la mobilitat sostenible, com ara la millora dels carrils bici i la promoció de vehicles elèctrics i híbrids.
 • Mataró: Mataró és una ciutat que està realitzant una gran aposta per la sostenibilitat i la innovació tecnològica com el tub verd o el projecte de Parc Circular Mataró Maresme, i que està implementant diverses iniciatives per convertir-se en una ciutat intel·ligent i sostenible . 

Exemples de ciutats intel·ligents a Espanya

 • Madrid: Madrid ha dut a terme diversos projectes per millorar la sostenibilitat, com la creació de zones de vianants i ciclistes, la millora del transport públic i la construcció d’edificis verds. A més, han creat una aplicació mòbil anomenada Aire de Madrid que permet als ciutadans veure la qualitat de l’aire en temps real.
 • València: València ha implementat una sèrie d’iniciatives per fomentar la mobilitat sostenible, com ara l’ús de bicicletes elèctriques i la promoció del transport públic. També han desenvolupat un sistema de gestió de residus que utilitza la tecnologia per millorar-ne l’eficiència i reduir l’impacte ambiental.
 • Santander: Santander ha desenvolupat una sèrie de projectes per millorar la qualitat de vida dels ciutadans, com la creació d’un sistema d’il·luminació intel·ligent dels llums i la utilització de sensors per mesurar la qualitat del aire i de l’aigua.
 • Sevilla: Sevilla ha dut a terme diversos projectes per millorar l’eficiència energètica, com ara la instal·lació de panells solars en edificis públics i la promoció de la il·luminació LED. A més, han desenvolupat una aplicació mòbil que permet als ciutadans conèixer la disponibilitat de places d’aparcament en temps real.

Quines ciutats del món són Smart Cities?

Hi ha moltes ciutats a tot el món que han estat reconegudes com a “Smart Cities” a causa dels seus esforços per implementar tecnologies intel·ligents i millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans. Aquí te’n mencionem algunes:

 • Singapur: Singapur ha estat reconeguda com una de les ciutats més intel·ligents del món. La ciutat-estat ha implementat una sèrie de tecnologies, incloent sensors de monitorització de trànsit, sistemes de transport intel·ligents i un sistema d’identificació electrònica per millorar la seguretat i l’eficiència de la ciutat.
 • Seül: Seül, la capital de Corea del Sud, és una altra ciutat reconeguda pels seus esforços per implementar tecnologies intel·ligents. La ciutat ha implementat tecnologies de transport intel·ligent, sensors de monitorització de qualitat de l’aire i un sistema de gestió de residus.
 • Copenhaguen: Copenhaguen, la capital de Dinamarca, és una altra ciutat líder en tecnologies intel·ligents. La ciutat ha implementat un sistema de transport intel·ligent, sensors de monitorització de qualitat de l’aire i un sistema d’energia renovable per reduir la petjada de carboni.
 • Amsterdam: Amsterdam és una altra ciutat reconeguda pels seus esforços per convertir-se en una ciutat intel·ligent. La ciutat ha implementat tecnologies de transport intel·ligent, un sistema d’enllumenat públic intel·ligent i un sistema de gestió de residus intel·ligent per millorar l’eficiència de la ciutat.
 • Hèlsinki: Hèlsinki, la capital de Finlàndia, ha implementat una sèrie de tecnologies intel·ligents per millorar l’eficiència energètica, la qualitat de l’aire i la seguretat. La ciutat ha implementat un sistema de transport intel·ligent, sensors de monitorització de qualitat de l’aire i un sistema d’enllumenat públic intel·ligent.
 • Nova York: Nova York és una altra ciutat líder en tecnologies intel·ligents. La ciutat ha implementat un sistema de transport intel·ligent, sensors de monitorització de trànsit i un sistema de gestió de residus intel·ligent per millorar l’eficiència de la ciutat i reduir-ne l’empremta de carboni.
 • Tòquio: Tòquio, la capital del Japó, és una de les ciutats més poblades del món i ha implementat una sèrie de tecnologies intel·ligents per millorar la mobilitat, la seguretat i l’eficiència energètica.
 • Dubai: Dubai és una altra ciutat que ha invertit en tecnologies intel·ligents per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans. La ciutat ha implementat tecnologies de transport intel·ligent, un sistema de monitorització de seguretat intel·ligent i un sistema de gestió de residus intel·ligent per millorar l’eficiència i la sostenibilitat.
 • Londres: Londres és una altra ciutat líder en tecnologies intel·ligents. La ciutat ha implementat un sistema de transport, un sistema de gestió d’energia i un sistema de monitorització de seguretat intel·ligent per millorar l’eficiència de la ciutat i reduir-ne l’empremta de carboni.

Quin és l’objectiu principal de les ciutats intel·ligents?

L’objectiu principal de les ciutats intel·ligents és millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans a través de la implementació de tecnologies intel·ligents i sostenibles. Aquestes tecnologies es fan servir per millorar l’eficiència i la sostenibilitat dels serveis públics i la infraestructura de la ciutat, i per promoure un desenvolupament urbà més sostenible i equitatiu.

La població mundial està cada cop més concentrada en àrees urbanes, cosa que ha portat a la necessitat de desenvolupar solucions innovadores i sostenibles per garantir una bona qualitat de vida per a tothom. I aquest creixement urbà accelerat a nivell global ha augmentat els desafiaments per a les ciutats sostenibles i sustentables.

A més a més, la transformació digital pot ser una eina clau per impulsar la gestió sostenible dels espais públics i garantir un desenvolupament sostenible a llarg termini.

Quins desafiaments enfronten les ciutats intel·ligents en el futur?

A mesura que les ciutats continuen avançant cap a la intel·ligència, s’enfrontaran a una sèrie de reptes en el futur. Alguns dels desafiaments més importants que enfronten les ciutats intel·ligents inclouen:

 • Protecció de dades i privadesa: Amb la creixent quantitat de sensors, càmeres i dispositius connectats a les ciutats intel·ligents, sorgeix la preocupació per la protecció de dades i privadesa. És important que les ciutats implementin polítiques clares per protegir les dades dels ciutadans i assegurar-se que s’utilintzin de manera ètica i responsable.
 • Inclusió digital: A mesura que les ciutats es tornen més intel·ligents, hi ha el risc que certs grups de la població es quedin enrere a causa de la manca d’accés a tecnologies digitals. És important que les ciutats assegurin que tots els ciutadans tinguin accés a la tecnologia necessària per participar a la ciutat intel·ligent i gaudir dels seus beneficis.
 • Cost i finançament: La implementació de tecnologies intel·ligents pot ser costosa i pot ser un desafiament finançar-les a llarg termini. Les ciutats del futur necessitaran trobar maneres de finançar aquestes iniciatives de manera sostenible per assegurar-se que puguin continuar brindant beneficis a llarg termini.
 • Integració i compatibilitat: A mesura que les ciutats implementen una varietat de tecnologies intel·ligents, és important que aquestes s’integrin i siguin compatibles entre si. Les ciutats necessiten assegurar-se que les diferents tecnologies es comuniquin i funcionin juntes de manera efectiva.
 • Canvi cultural i capacitació: La implementació de tecnologies intel·ligents també pot requerir un canvi cultural i una capacitació per als treballadors de la ciutat. Les ciutats intel·ligents necessiten assegurar-se que els treballadors estiguin capacitats per utilitzar i mantenir aquestes tecnologies i que els ciutadans comprenguin com utilitzar-les i beneficiar-se’n.

Quina és la relació entre les ciutats intel·ligents i la sostenibilitat?

Les ciutats intel·ligents i la sostenibilitat estan estretament relacionades. Una ciutat intel·ligent és una ciutat que utilitza tecnologies avançades i solucions innovadores per millorar la qualitat de vida dels seus habitants, mentre que la sostenibilitat fa referència a la capacitat d’una ciutat per satisfer les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les pròpies necessitats.

Les ciutats intel·ligents poden contribuir significativament a la sostenibilitat en reduir el consum d’energia i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, millorar la qualitat de l’aire i l’aigua i optimitzar l’ús dels recursos naturals. En utilitzar tecnologies avançades com sensors, monitorització en temps real, automatització i anàlisi de dades, les ciutats poden millorar l’eficiència de la gestió dels recursos i reduir-ne els residus.

Per exemple, les ciutats intel·ligents poden implementar sistemes de transport públic més eficients i nets, com ara trens i autobusos elèctrics, bicicletes compartides i carpooling, reduint així les emissions de gasos d’efecte hivernacle i millorant la qualitat de l’aire. També poden implementar sistemes d’il·luminació pública i edificis intel·ligents que ajustin automàticament el consum d’energia a la demanda real, reduint el malbaratament d’energia i estalviant diners.

Smart City Expo World Congress

El Smart City Expo World Congress (SCEWC) és un esdeveniment anual que se celebra a Barcelona, ​​Catalunya, i que està dedicat a les ciutats intel·ligents. El SCEWC s’ha convertit en un dels esdeveniments més importants, i atrau líders i experts en urbanisme, tecnologia, innovació i sostenibilitat de tot el món.

Smart City Expo World Congress

L’objectiu de l’SCEWC és proporcionar una plataforma perquè les ciutats i els seus stakeholders comparteixin experiències i solucions innovadores en àrees com la mobilitat, l’energia, la tecnologia, la governança i la participació ciutadana. A més de l’exposició i els estands, l’SCEWC també inclou una sèrie de conferències, taules rodones i tallers per discutir els temes més rellevants a l’àmbit de les ciutats intel·ligents.

El SCEWC és organitzat per Fira Barcelona, ​​i se celebra anualment al novembre. Des de la seva primera edició el 2011, l’esdeveniment ha crescut considerablement, i actualment és un dels esdeveniments més importants en el món de les ciutats intel·ligents.

Què és el Govern per algoritmes?

El govern per algoritmes fa referència a la utilització de sistemes automatitzats de presa de decisions per gestionar diversos aspectes de l’administració pública. Això pot incloure la presa de decisions en àrees com ara la justícia, l’atenció mèdica, el benestar social i la seguretat pública, entre d’altres.

Els algorismes són conjunts d’instruccions que es fan servir per analitzar i processar grans quantitats de dades i, a continuació, prendre decisions basades en aquesta informació. En el context del govern, això pot significar que els algorismes es fan servir per classificar i prioritzar casos judicials, identificar i gestionar riscos de seguretat pública, i determinar l’elegibilitat i el nivell de beneficis en programes de benestar social, per exemple.

Encara que la idea d’utilitzar sistemes automatitzats per a la presa de decisions pot semblar atractiva per la seva rapidesa i eficiència, també hi ha preocupacions sobre la transparència, la responsabilitat i la possibilitat de biaixos en la programació dels algorismes utilitzats al govern per algorismes.

Llibres recomanats sobre smart cities

Comparteix!


Articles relacionats

Distintius medioambientals

L’etiqueta mediambiental és el distintiu de la DGT

La Direcció General de Trànsit (DGT) és un organisme totalment autònom del Govern d'Espanya el qual s'encarrega de l'emissió de l'etiqueta mediambiental. Potser et preguntes si només té una funció ...
Llegeix Més
Smart cities ciutats intel·ligents

Què són les Smart cities: Exemples de ciutats intel·ligents

Les ciutats intel·ligents o smart cities han esdevingut una de les solucions més innovadores i sostenibles per enfrontar els desafiaments urbans actuals. Amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida ...
Llegeix Més
Conducció eficient

Les tècniques de conducció eficient i econòmica

En els nostres temps és necessari executar accions que tinguin un impacte, tant a la vida personal com a l'àmbit col·lectiu. I la conducció eficient és, precisament, una manera d'actuar ...
Llegeix Més
Història de la bicicleta

Quina és la Història de la Bicicleta: origen i evolució

La història de la bicicleta ha passat per innombrables canvis fins a arribar a ser el que ara per ara coneixem. Encara que avui sembla un invent simple, en realitat ...
Llegeix Més
Cotxe elèctric

Quin cotxe elèctric comprar en 2022: Ajuts a Catalunya

La comercialització de vehicles elèctrics al món cada dia guanya més terreny. S'han convertit en interessants opcions ecològiques de mobilitat per desplaçar-nos d'un lloc a l'altre. Avui podem substituir un ...
Llegeix Més
Carrer amb bicicletes i transport públic. Mobilitat urbana sostenible.

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

Les polítiques de mobilitat urbana a les ciutats i àrees circumdants han de disposar d'un pla social, econòmic i ambiental. Quins són els plans de mobilitat urbana de la teva ...
Llegeix Més
Home en bicicleta compartida multiusuari per ús temporal

Els Vehicles Compartits són el Futur de la Mobilitat

Hi ha múltiples formes de compartir vehicle. Les apps de mobilitat compartida ofereixen solucions variades. Carsharing, motosharing, kicksharing, carpooling, són conceptes en auge de modalitats dels vehicles multiusuari. Quines alternatives ...
Llegeix Més
Gent banyant-se en un llac és ecoturisme

L’ecoturisme Genera Impactes Positius

Què és l'ecoturisme o turisme sostenible? No tot el que se li assembla, ho és. És possible gaudir i alhora contribuir a conservar el nostre entorn? Les activitats que fem ...
Llegeix Més

Quim Gutiérrez Villach

Quim Gutiérrez Villach

Fundador de @ViuLogic i emprenedor social a la recerca de la sostenibilitat. Disseny web d'impacte positiu. Escric sobre desenvolupament sostenible, canvi climàtic, medi ambient, economia verda, alimentació, energia renovable, responsabilitat social corporativa, Planeta Terra, reciclatge i consum responsable. M'agrada la natura, el mar, la muntanya, el silenci. Els meus interessos, alimentació, cuina, teatre, i vida saludable. LinkedIn

Deixa un comentari