Cases Ecològiques o BioConstrucció

La construcció de cases ecològiques està en auge a tot el món. Si has arribat fins aquesta pàgina potser és perquè vols fer reformes a la teva casa actual, comprar-te’n una, o fer-te-la tu mateix. Es construeixen amb diferents materials naturals en la recerca de la sostenibilitat, la responsabilitat i l’eficiència energètica. Com reduir la petjada ecològica a la llar? El preu de l’habitatge ecològic és molt variable segons el projecte, ja que depèn de molts factors, però si és eficient, ajuda a reduir despeses a llarg termini. Si hi ha una cosa que totes tenen en comú, sens dubte és el respecte pel medi ambient i que són molt boniques. A continuació pots veure recomanacions i exemples de cases sostenibles.

Característiques de la Construcció Sostenible o Bioconstrucció

La construcció sostenible o green building és una manera de construir respectant la natura amb idees sostenibles. S’encarrega de reduir l’impacte durant els processos de construcció, durant el seu ús i també quan passi el seu enderrocament. Preveure el destí final dels residus també forma part de la bioconstrucció i l’arquitectura sostenible.

Un dels factors més importants en la bioconstrucció és definir l’orientació de l’habitatge. En funció de l’hemisferi on visquis, has d’escollir l’orientació que permeti entrar el màxim de sol a l’interior durant el període més fred.

A les cases ecològiques s’apliquen materials biocompatibles, sense contaminants, de baix impacte ambiental i d’origen vegetal. Els materials higroscòpics ajuden a regular la humitat de l’interior dels habitatges, ja que absorbeixen vapor d’aigua. Et pot interessar l’article sobre materials de construcció sostenibles.

La maçoneria o mamposteria és un sistema de construcció de murs o parets mitjançant pedres, fusta, blocs o maons.

La pedra seca és una tècnica de construcció tradicional usant pedres superposades sense cap tipus d’argamassa.

L’entramat lleuger de fusta és una alternativa al maó, sent més econòmic, estable, ràpid de construir i ocupa poc espai. No s’utilitza aigua. És una forma ecològica de construir si la fusta procedeix de boscos de tala controlada.

A la bioconstrucció es tracta d’evitar el formigó, el ciment i el PVC que és altament tòxic. Per prendre decisions responsables, caldria saber l’origen de cada recurs. La informació no sempre flueix de productor a el distribuïdor o venedor i a consumidor. El més lògic i ecològic és utilitzar materials reciclats (sense additius químics perillossos), que es troben en el mateix lloc, que afavoreixen la integració paisatgística .

Consumir menys energia en definitiva és estalviar. El certificat d’eficiència energètica és un estudi del consum energètic de l’habitatge d’acord a les característiques de parets, finestres, portes, calefacció, electricitat…

Ecomaons en una construcció de casa ecològica

Sostre Viu

Un sostre viu o sostre verd és molt bonic i estètic. En moltes civilitzacions s’ha fet servir vegetació per a la construcció de sostres. Les cases gespa d’Islàndia, daten de segle IX. Un cop impermeabilitzada la coberta, s’omple de terra, argila expandida i fibra de coco, en el qual creixerà herba, plantes o flors. Necessita una lleu pendent perquè no acumuli excés d’aigua.

Casa de gespa bioconstrucció ecològica
Casa de gespa

Cúpula Geodèsica

Una cúpula de geodèsia és una construcció geomètrica, sense necessitat de bigues ni columnes molt comú en bioconstrucció. Té forma de mitja esfera formada per una xarxa de triangles, que reparteixen les càrregues. Resistent i fàcil de construir amb fusta, metall o plàstic.

Casa geodèsica bioconstrucció de casa ecològica
Casa geodèsica
Ventanas de casa geodésica bioconstrucción de casa ecológica
Finestres de casa geodèsica

Habitatges Ecosostenibles i Sustentables: Informació Útil

Transformar o reformar la teva casa en un habitatge ecosostenible per consumir menys recursos és possible. Et proposem algunes idees per millorar el teu habitatge, fer-la més sustentable i respectar el medi ambient.

Les cases de fusta i derivats, solen generar por per risc d’incendis, però, són segures i resistents. El seu principal problema és la humitat, però es pot prevenir.

Vivenda ecosostenible bioconstrucció de casa ecològica
Habitatge ecosostenible

Per estalviar aigua pots instal·lar un sistema de recollida i captació de l’aigua de pluja, emmagatzemar-la i usar-la per el que necessitis.

Una bonica xemeneia o una cuina de llenya, pot climatitzar la teva casa durant l’hivern. Una estufa de pellets és una opció més neta i còmoda. Els pellets són uns petits cilindres de biomassa amb gran poder calorífic.

Més enllà de produir energia, també podem produir aliments en un hort. En un hort urbà o una taula de cultiu pots conrear encara que no disposis de gaire espai.

Per al tractament de les aigües grises de rentar plats i vaixelles o bany de persones, s’empren filtres biològics que funcionen per decantació, amb els quals es pot aconseguir una aigua apta per al regat de jardí o per reomplir el dipòsit del WC. És important utilitzar sempre detergents biodegradables.

Amb un biodigestor i restes de materials orgànics com la femta, es pot aconseguir gas metà, biogàs per cuinar i fertilitzant. És una millor alternativa a el pou sèptic.

Vàter sec

El vàter sec o bany sec és un vàter sense aigua. Necessita un embut per l’orina i d’altra banda un recipient per la femta. A l’estar separat no fa olor. Es pot netejar l’orina amb un rajolí d’aigua i la femta es pot tapar amb terra, serradures o cendra. Les femtes poden tenir algun sistema de deshidratació. El residu periòdicament es diposita en el compostador, on finalment et servirà de compost per a l’hort.

Composting toilet

Edificis Energèticament Autosuficients

Els edificis autosuficients produeixen l’energia que necessiten. La gestió de l’energia en el model autosuficient pot generar l’electricitat que consumeix, mitjançant biomassa, plaques solars, aerogeneradors i bateries.

Un edifici que s’autoabasteix energèticament, pot fins i tot compartir o vendre l’excedent d’energia.

L’aïllament tèrmic d’un edifici serveix per retenir suficient inèrcia tèrmica, per mantenir la temperatura més constant.

Cases Bioclimàtiques Modernes

Les cases bioclimàtiques estan construïdes considerant les condicions mediambientals i climàtiques: el Sol, la pluja, les temperatures, el vent, l’altitud, el terreny, la humitat, la vegetació …

L’arquitectura bioclimàtica busca l’estalvi d’energia mitjançant una orientació adequada, i l’ús de materials com el vidre que capta i reté l’energia solar com un efecte hivernacle. El vidre deixa passar la llum del Sol a l’hivern cap a l’interior, i es transforma en calor quan no pot tornar a sortir. Els raigs de Sol, són gairebé verticals a l’estiu i no poden entrar per les finestres si estan ben dissenyades amb ràfecs.

Per dur a terme la seva construcció es fan servir recursos autòctons de la zona per reduir la petjada de carboni.

L’arquitectura solar no és nova ja que ja s’aplicava a l’antiguitat. Els arquitectes bioclimàtics afavoreixen els corrents d’aire per refrescar els espais amb sistemes de refrigeració natural.

Els pous canadencs, també coneguts com provençals, són sistemes de climatització que aprofiten la temperatura del subsòl. L’energia geotèrmica és d’origen renovable i neta.

Les cases bioclimàtiques han d’estar proveïdes d’energia solar o algun tipus d’energia renovable. Es tracta d’un habitatge integrat a l’entorn i senzill. En el seu interior s’aprecia benestar i confort pels seus habitants sense necessitat d’aire condicionat.

Cases Ecològiques Prefabricades

Si penses en comprar una casa prefabricada, n’hi ha de materials ecològics, només es necessita la parcel·la. Hi ha construccions ecològiques prefabricades assequibles, sense fer mal a la natura.

L’arquitectura modular té alguns avantatges respecte a l’arquitectura convencional. Un dels avantatges de les cases modulars és la rapidesa. S’instal·la en pocs dies. Els terminis i els preus són fixats per endavant. Aquest tipus de construcció pot ser transportada si fos necessari.

Tenen un forjat sanitari per evitar les humitats de terra. Consten d’aïllament tèrmic i acústic en façana i càmera d’aire en coberta.

Cases de Palla Rurals: Projectes de Baix cost

Les cases de palla són una de les construccions amb la millor relació qualitat preu. Per dur a terme la teva autoconstrucció només necessites temps i amics. Si busques cases ecològiques barates, has de construir-les amb les teves mans.

Casa de palla bioconstrucció de casa ecològica
Casa de palla

La palla té una gran capacitat aïllant, tèrmica i acústica, l’habitatge respira i manté el nivell d’humitat. És molt eficient energèticament.

Hi ha diferents formes de construir amb palla. Una casa de palla necessita un entramat lleuger o una estructura de fusta, canya o bambú, en la qual es fixaran les bales de palla o palla enfangada. Posteriorment els murs de revoquen sobre algun tipus de impermeabilitzant.

Villagalijo, casa de adobe

També es pot construir amb toves. La tova (adobe) és un maó de fang i palla assecat a el sol durant uns 20 dies. La palla serveix per donar consistència i cohesió. Amb les toves es construeixen murs com en la maçoneria tradicional.

Tova de fang i palla per bioconstrucció sostenible
Tova de fang i palla

El cob és una barreja d’argila, sorra, palla i fang comú amb el qual es pot construir sense necessitat de toves premoldejades. Té molta adherència i s’aconsegueixen formes arquitectòniques totalment personalitzades.

Els blocs de terra alivianada BTA estan formats per terra i palla. L’argila és alleugerida, amb palla i fibres vegetals per reduir el pes i augmentar les capacitats aïllants.

De vegades s’afegeixen excrements secs per a l’elaboració d’aquestes barreges de terra crua. Encara que la construcció sembla rudimentària té gran resistència i bona habitabilitat.

Permacultura o Agricultura Permanent

La permacultura és un estil de vida que situa l’equilibri entre la natura i els humans en el centre de les preocupacions. L’agricultura s’estableix de forma permanent en un lloc de convivència i cooperació.

S’aprèn a viure amb respecte a la natura, integrant-se a l’ecosistema en comunitat. Es distribueixen drets i deures amb equitat i s’actua pensant també en les següents generacions.

Flor-de-la-Permacultura

A les ecoviles o viles ecològiques es torna a la terra i s’humanitza la vida a través de la convivència i l’autogovernació en un lloc on compartir, acordar, organitzar i treballar en equip. La permacultura és un sistema de vida que integra tots els elements cap a la sostenibilitat buscant l’harmonia amb el medi ambient i el residu zero.

Certificacions d’Edificis Sostenibles

El sector immobiliari conscient de la demanda de construcció ecològica, certifica amb diferents segells. Aquests són els més importants:

  • BREEAM: Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Des de 1990 al Regne Unit.
  • HQE: Haute Qualité Environnementale. Des de 1992 a França.
  • DGNB: Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (German Sustainable Building Council). Des de 2007 a Alemanya.
  • LEED: Leadership in Energy and Environmental Design. Des de 1993 als Estats Units.

Actualitzat: 20-10-2021

Comparteix!


Articles relacionats

Mur de tova amb materials de construcció sostenibles

Quins són els Materials de Construcció Sostenibles?

L'ús de materials sostenibles en la construcció, minimitza els impactes que rebran les generacions futures. Algunes materies primeres i tècniques de l'arquitectura tradicional són actualment recuperats en bioconstrucció. Quins són ...
Llegeix Més
Casa de fusta a la muntanya es arquitectura sostenible

Arquitectura Sostenible i Ecodisseny

La preocupació per l'entorn influeix en el creixement del sector de l'arquitectura sostenible i l'ecodisseny. Tècniques de construcció i materials de baix impacte ambiental guanyen adeptes per convicció però també ...
Llegeix Més
amiant asbest

Què és l’amiant i on es troba? Retirada d’uralita

L'amiant o també conegut com asbest és un compost de minerals metamòrfics que són super resistents a altes temperatures i que el seu principal ús estava destinat a la indústria ...
Llegeix Més
Casa passiva passivhaus bioconstrucció ecològica sostenible

Passivhaus, les Cases Passives més Eficients

Entre els tipus de cases ecològiques, ens trobem que les cases passives guanyen popularitat. L'eficiència energètica té importància pel medi ambient, però també per la nostra butxaca. Pagaries més per ...
Llegeix Més

Quim Gutiérrez Villach

Quim Gutiérrez Villach

Emprenedor a la recerca de la sostenibilitat. Escric a @ViuLogic i @SostenibleO sobre desenvolupament sostenible, canvi climàtic, medi ambient, economia verda, alimentació, energia renovable, responsabilitat social corporativa, Planeta Terra, reciclatge i consum responsable. M'agrada la natura, el mar, la muntanya, el silenci. Els meus interessos, alimentació, cuina, teatre, i vida saludable. LinkedIn