Què és el Canvi Climàtic i Com Evitar-lo

El canvi climàtic és un tema que mereix un apartat complet al nostre web. Així que desglossarem tots els termes més importants per entendre què li està passant al planeta. Volem difondre informació detallada sobre el canvi climàtic fàcil d’entendre per a tothom.

El canvi climàtic és una de les conseqüències més dràstiques que estem patint tots els éssers humans en l’actualitat. Aquest canvi radical del clima afecta a tots i cadascun dels habitants de la Terra per igual sense importar a quina espècie pertanyen.

Actualment es desenvolupen una gran quantitat de campanyes a escala mundial per combatre aquesta greu situació. Aquest és un dels pocs temes en els quals moltes de les organitzacions internacionals més importants coincideixen, cal prendre mesures per disminuir i fins a cert punt tractar de solucionar les múltiples conseqüències del que s’està vivint des de fa ja unes dècades. Però, són suficients les mesures implementades?


Tipus de persones davant canvi climàtic

Quin tipus de persona ets tu davant del canvi climàtic?

Alguna vegada t'has preguntat quin tipus de persona ets quan es tracta d'enfrontar el canvi climàtic global? Ets l'ecologista apassionat que sempre està al corrent de les últimes notícies climàtiques? ...
Colapse ecològic, ambiental i econòmic

Col·lapse ecològic: Col·lapse social, ambiental i econòmic

Un col·lapse ecològic pot desencadenar una sèrie de desafiaments interrelacionats que afecten la societat, el medi ambient i l'economia, cosa que porta a un deteriorament generalitzat de la qualitat de ...
Efecte hivernacle

Causes i Conseqüències dels Gasos d’Efecte Hivernacle

La Terra està envoltada i protegida per l'atmosfera, i hi ha una sèrie de gasos que tenen un efecte hivernacle, és a dir, que absorbeixen i reemeten la radiació infraroja ...
Calcula la teva petjada de carboni

Calcula la teva petjada de carboni i redueix el teu impacte ambiental

És imprescindible prendre mesures urgents davant de l'emergència climàtica per mantenir l'escalfament global per sota de 1.5°C, tal com es va acordar a l'acord de París. S'estima que cal una reducció ...
Onada de calor consells

Com sobreviure a una onada de calor: consells i recomanacions

Les onades de calor són un fenomen meteorològic que passa quan les temperatures arriben a nivells extremadament alts durant diversos dies consecutius. Aquests esdeveniments poden ser perillosos per a la ...
Agenda 2030 ODS

Què és l’Agenda 2030 de l’ONU i els seus objectius ODS

L'any 2015 a la cimera de les Nacions Unides, després de més de dos anys de negociacions, els representants de diferents sectors de la societat i dels diferents països integrants ...
17 ODS Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i 169 fites ODS

El 2015 es va aprovar a les Nacions Unides (ONU) l'agenda 2030, un pla d'acció en la qual es van proposar els 17 objectius de desenvolupament sostenible i 169 fites ...
Escalfament global

Què podem fer per evitar l’Escalfament Global?

Els gasos d'efecte hivernacle estan afectant cada dia més el nostre planeta. L'escalfament global és al punt de mira de la comunitat científica que des de fa anys ja ens ...
ODS 17 Aliança mundial per al Desenvolupament Sostenible

Aliança mundial per al Desenvolupament Sostenible ODS 17

L'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible és un component clau dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. L'ODS 17, té com a objectiu revitalitzar ...
Pacte Verd Europeu

Què és el Pacte Verd Europeu: European Green Deal

El pacte verd europeu és el full de ruta i acció climàtica global de la Comissió Europea cap a una economia sostenible. La humanitat en general pateix l'emergència climàtica i ...

Què és el Canvi Climàtic: significat

S’anomena canvi climàtic a l’alteració del clima del planeta de forma continuada, causat actualment pels humans, que posen en risc la supervivència de totes les espècies que viuen a la Terra. L’augment dels gasos d’efecte hivernacle han elevat la temperatura de l’atmosfera i els oceans i han reduït el volum de neu i gel, provocant l’elevació del nivell del mar.

El canvi climàtic és el canvi en el clima global o regional que es produeix a causa de l’activitat humana, principalment l’emissió de gasos d’efecte hivernacle com el diòxid de carboni, metà i òxid nitrós. Aquests gasos absorbeixen i retenen la calor del sol, causant un augment en la temperatura global, cosa que alhora provoca canvis en els patrons climàtics, com l’augment del nivell del mar, la fosa de les glaceres i els patrons de pluja i sequeres extremes.

El canvi climàtic també es produeix de forma natural però no tan accelerat com ara. La inestabilitat actual del clima, és una emergència climàtica planetària sense precedents. Des de 1850, cada un dels successius decennis ha estat més càlid que l’anterior. Aquesta elevació de la temperatura a escala mundial porta com a conseqüència que s’intensifiquin els fenòmens meteorològics d’origen antropogènic.

Aquests canvis o fluctuacions en les temperatures de l’entorn són atribuïdes directament a la influència humana, fonamentalment per la industrialització del món, que, si bé ha estat una de les raons que ha permès a l’ésser humà portar una vida més còmoda i pràctica, ha impactat negativament en el medi ambient i en el clima.

Els fenòmens naturals han crescut de manera exponencial, en les últimes dècades, i és que això s’evidencia a través dels diferents canvis que s’han donat en la conducta del clima, produint una gran quantitat de desastres naturals de forma extrema. Ocorren sense la participació directa de l’home, però en molts casos, si de forma indirecta.

El clima determina la possibilitat de vida de les espècies al planeta. Si l’atmosfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera i la biosfera canvien, quines espècies podran resistir aquest canvi climàtic?

AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023

El 20 de març del 2023, es va publicar el darrer lliurament del Sisè Informe d’Avaluació ( AR6 ) del Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC), un projecte de vuit anys de durada de l’organisme científic més autoritzat del món sobre el canvi climàtic. Aquest informe de síntesi de l’IPCC es basa en les troballes de 234 científics sobre la ciència física del canvi climàtic, 270 científics sobre impactes, adaptació i vulnerabilitat al canvi climàtic i 278 científics sobre mitigació del canvi climàtic, i proporciona l’avaluació científica més completa i disponible del canvi climàtic.

Tot i això, també és desolador. Al llarg de gairebé 8.000 pàgines, l’AR6 detalla les devastadores conseqüències de l’augment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) a tot el món, com ara la destrucció de llars, la pèrdua de mitjans de vida i la fragmentació de comunitats, així com els riscos cada cop més perillosos i irreversibles en cas que no canviem de rumb.

Però l’IPCC també ofereix esperança, i destaquen els camins per evitar aquests riscos creixents. Identifica accions fàcilment disponibles i, en alguns casos, altament rendibles que ara es poden emprendre per reduir les emissions de GEH, augmentar l’eliminació de carboni i construir la resiliència. Tot i que la finestra per abordar la crisi climàtica s’està tancant ràpidament, l’IPCC afirma que encara podem assegurar un futur segur i habitable.

Quan va començar el Canvi Climàtic Global?

Les observacions del paleoclima ja van registrar variacions climàtiques al segle XIX. Pels principis de segle XX, els habitants van notar que la natura no s’estava comportant de la mateixa manera. Els estudis sobre el canvi climàtic es van incrementar a mig segle passat en témer èpoques glacials.

Per tant, els científics van decidir observar i analitzar més detingudament quines eren les causes d’aquests canvis. Ja per a finals de la dècada dels 50 i principis dels 60, els climatòlegs van destinar les seves investigacions per buscar solucions. Amb la informació analitzada, volien predir el futur de la vida a la Terra. En aquest moment ja es creia que una de les causes que van desencadenar el canvi climàtic va ser la revolució industrial.

Amb aquesta revolució es van implementar una gran quantitat de canvis a la natura, ja que en aquest moment, no es tenia consciència que l’emanació de gasos tòxics de les xemeneies i els químics de residus que llançaven a l’aigua estaven causant tant de mal al medi que els envoltava.

 • Des que som cada dia més habitants, vivim més, produïm més i consumim més, el clima terrestre es comporta de forma insostenible.

Quina és la causa del Canvi del Clima: Factors que el modifiquen

La causa principal del canvi climàtic, és l’emissió de gasos tòxics a l’entorn. Els gasos d’efecte hivernacle usats per la indústria i per a la mobilitat, són els principals responsables de la modificació del clima.

Aquest continu bombardeig a l’aire amb gasos produïts de manera artificial, ha convertit els nostres cels en grans hivernacles. De fet, aquesta és la manera com se li denomina al fenomen que s’està vivint “efecte hivernacle”.

Amb menor intensitat, l’efecte hivernacle és un procés que es dona naturalment i és beneficiós per al planeta. L’inconvenient es presenta amb l’emanació de gasos tòxics produïts pels humans a l’ambient. Ja que les emissions de gasos produïts de manera no natural fan que el procés es magnifiqui i per tant l’augment de la temperatura es dona de manera molt ràpida i de forma desmesurada.

La intel·ligència humana ha ignorat per complet els impactes de les seves activitats i renunciar a certes comoditats no és fàcil però serà imprescindible. O frenem per la nostra pròpia voluntat o el clima ens frenarà.

Factors que influeixen en el canvi climàtic

La majoria dels factors que influeixen en el canvi climàtic són provocats per l’activitat humana.

 • Ús de combustibles fòssils: principalment petroli, carbó i gas natural
 • Contaminació ambiental
 • Consum creixent per la població
 • El creixement de la població: ja som gairebé 7.900 milions de persones
 • Ús excessiu de recursos naturals
 • Augment de temperatura: és alhora una causa i una conseqüència
 • Agricultura extensiva i intensiva amb pesticides i fertilitzants químics
 • Pasturatge excessiu
 • Desforestació
 • La fabricació en sèrie
 • El transport

Com ens afecta el canvi de temps?

El canvi del temps té una sèrie d’efectes negatius a la nostra salut i benestar. Alguns dels efectes més comuns inclouen:

 • Calor extrema : L’augment de la temperatura global pot causar onades de calor que poden ser perilloses per a la salut, especialment per als nens, els ancians i les persones amb malalties cròniques.
 • Canvis en els patrons de pluja : Pot causar sequeres i inundacions extremes, cosa que pot afectar la producció d’aliments i el subministrament d’aigua potable.
 • Augment de malalties : Pot augmentar la incidència de malalties transmeses per vectors, com el dengue, la malària i la febre del Nil Occidental.
 • Impacte en la salut mental : També pot tenir un impacte negatiu a la salut mental, ja que pot causar estrès, ansietat i depressió.
 • Pèrdua de vida i propietats : I també pot causar desastres naturals com els huracans, les inundacions i els incendis forestals, cosa que pot resultar en la pèrdua de vides humanes i danys a la propietat.

El clima afecta a tots: Animals, plantes i éssers humans

Els canvis climàtics de totes les èpoques, han afectat a tots els habitants del planeta per igual. En les últimes dècades els desastres naturals han augmentat tant en freqüència com en intensitat, causant d’aquesta manera grans pèrdues materials i humanes, a més de pèrdues vegetals i animals.

Les condicions climàtiques per a les plantes són vitals per al seu creixement i desenvolupament. Quan canvien les temperatures de l’ambient, els vegetals també canvien els cicles de reproducció i per tant els animals es veuen afectats directament per completar el seu cicle de vida natural.

La modificació del cicle de vida natural dels animals, també afecta les seves conductes reproductives i migratòries, el que porta com a conseqüència un desequilibri natural. I tot això influeix en la vida dels éssers humans, ja que variar el medi repercuteix sobre tot el que viu i es desenvolupa.

Les persones que creuen que no els afecta i que el canvi climàtic està lluny, són un inconvenient. La manca d’interès no facilita la solució. La desinformació i l’absència d’unitat d’acció no ajuden a frenar la fi del planeta, tal com el coneixem avui.

Conseqüències del canvi climàtic

Milions d’espècies de plantes i animals estan alterades per culpa d’una sola espècie: l’espècie humana.

Efectes del canvi climàtic

 • Destrucció i pèrdua d’hàbitats.
 • Degradació i esgotament de terra agrícola: disminueix la productivitat.
 • Fenòmens atmosfèrics extrems més freqüents i devastadors: Incendis forestals, inundacions, huracans, onades de calor, augment del nivell del mar…
 • Falta d’aigua dolça per a la producció d’aliments.
 • Sequeres de llarga durada.
 • Desglaç de la criosfera, com els casquets polars.
 • Alliberament de metà, gas d’efecte hivernacle, procedent del desglaç de l’Àrtic i del permagel.
 • Pujada del nivell del mar. Pel desglaç i l’expansió tèrmica (l’aigua augmenta el volum amb la temperatura).
 • Es modifica el cicle biogeoquímic del carboni: La biosfera absorbeix menys emissions de diòxid de carboni, CO2.
 • El diòxid de carboni absorbit pel fitoplàncton marí, acidifica els oceans.
 • Augment del cost i per tant del preu dels aliments.
 • Augment del risc de pandèmies.

Mentre en una zona del planeta hi ha inundacions, en una altra hi ha escassetat d’aigua.

sequia desertificacion

Pot el canvi climàtic activar volcans o influir en fenòmens geològics?

La modificació de la càrrega superficial de la capa externa de la planeta, provocada per exemple pel desglaç, pot provocar erupcions magmàtiques, segons aquest estudi científic publicat a Nature Geoscience. La pujada o baixada del nivell del mar, l’erosió o una variació important de la càrrega de la capa, exerceix canvis a la pressió del magma que flueix a la Terra profunda. Per tant, el canvi climàtic provocat pels humans també influeix en els fenòmens geològics com terratrèmols, erupcions volcàniques o tsunamis.

Mesures contra el canvi climàtic en l’àmbit internacional

El canvi climàtic és un dels temes més discutits pels organismes internacionals més importants del món, i és que gràcies a la globalització s’ha pogut evidenciar que tots som afectats per aquest fenomen per igual.

 • En el Protocol de Rio de 1992 no es va arribar a cap acord de reducció d’emissions de carboni.
 • En el Protocol de Kyoto de 1997 es va acordar reduir només un 5% de les emissions globals amb responsabilitat compartida però diferenciada per països.
 • En l’Acord de París de 2015 es van comprometre a treballar conjuntament per limitar l’augment de la temperatura a 1,5ºC. Cada país ha de presentar uns plans nacionals amb les seves pròpies mesures.
 • En 2019 la Unió Europea es va comprometre amb el Pacte Verd Europeu (European Green Deal) a reduir les seves emissions un 55% per al 2030 per a ser el primer continent neutre climàticament el 2050.

En l’actualitat hi ha moltes organitzacions que creuen que, si no es prenen mesures dràstiques, en uns pocs anys aquesta situació serà completament irreversible, el que portarà com a efecte que el planeta no pugui superar aquesta crisi i per tant les conseqüències seran devastadores.

I és precisament això el que ha aconseguit crear una mica de consciència per part dels governs, els quals al seu torn han anat implementant, de manera molt lenta, algunes normatives per reduir gasos tòxics.

No obstant això no és suficient. No s’aprecia una millora de la situació, sinó tot el contrari. Les mesures necessàries cada vegada seran més rigoroses.

Dades climàtiques històriques per treure conclusions

Fa deu mil anys, habitaven un milió de persones al planeta. L’any 1800, ja vivien 1.000 milions. El 1960, 3.000 milions. I actualment ens acostem als 7.900 milions.

Aquest creixement és insostenible. El creixement de la població comporta més necessitat d’aigua, menjar, recursos, sòl i energia.

El 1966 hi havia 100 milions d’automòbils al món. El 1980 es va triplicar. Actualment hi ha més de 1.400 milions de cotxes motoritzats repartits al planeta.

La producció d’aliments és responsable del 30% dels gasos d’efecte hivernacle, per sobre de la indústria i el transport.

El nivell del mar ha augmentat 35mm entre 2003 i 2014 de mitjana.

L’objectiu actual és augmentar només 1,5ºC la temperatura global (o 2ºC de màxim segons l’Acord de París), però en 2021, ja estem per sobre de 1,1ºC.

temperatura global

El canvi climàtic en l’actualitat

Actualment s’està complint el pitjor dels escenaris possibles, ja que les accions per mitigar l’escalfament global són insuficients. Ens trobem pitjor que les prediccions més pessimistes de fa uns anys.

La temperatura global ha augmentat 1,1ºC respecte a nivells preindustrials. No hi ha precedents sobre un augment tan elevat de la temperatura en tan poc temps, 150 anys.

El 40% de la superfície del planeta (sense tenir en compte el gel) s’usa per a l’agricultura. La resta està ocupat per ciutats, indústria, deserts, boscos i parcs naturals. Si la població mundial segueix creixent, on es conrearà?

Segons l’informe de 2020 de la Unesco, 2.200 milions de persones estan privades d’accés a l’aigua potable i altres 4.200 milions no tenen sistemes de sanejament segurs. Un 70% de l’aigua potable del planeta s’utilitza en l’agricultura.

Cada dia hi ha més refugiats climàtics, persones que abandonen la seva regió devastada pels efectes del clima, a causa de les altes temperatures.

L’electricitat renovable generada creix un 7% el 2020 i es preveu un creixement d’un 8% el 2021 i un 6% el 2022, segons dades de l’IEA (informe juliol 2021). No obstant això les renovables només poden abastir aproximadament el 50% del creixement de la demanda mundial d’energia.

Si l’aigua congelada emmagatzemada sobre Groenlàndia es descongelés, elevaria uns 7 metres el nivell del mar de tot el planeta.

El desglaç de l’Àrtic facilitarà la navegació entre Àsia i Europa per escurçar temps de viatge. Es preveu que el 2030 sigui transitable durant dos mesos a l’any i fins a cinc mesos el 2040. Aquest pas de vaixells per l’Àrtic, malauradament podria accelerar més el desglaç, l’escalfament global i el canvi climàtic.

Si es disminuïssin les emissions de CO2 a zero avui mateix, l’escalfament global no desapareixeria tan fàcilment, ja que la inèrcia tèrmica podria durar centenars d’anys.

Pèrdua de biodiversitat

El 2021, segons la llista vermella de la UICN, estan en perill d’extinció:

 • el 41% dels amfibis,
 • el 26% dels mamífers,
 • el 34% de les coníferes,
 • el 14% de les aus,
 • el 37% dels taurons i ratlles,
 • el 33% dels esculls de coral,
 • el 28% dels crustacis seleccionats.

Les nostres vides depenen de la biodiversitat i dels serveis ecosistèmics vitals.

@sinergiclaia

Què pensen les joves del canvi climàtic? Parlem-ne🔥

♬ Calm LoFi song(882353) – S_R

Les organitzacions involucrades en l’emergència climàtica

Com hem assenyalat anteriorment són moltes les organitzacions que estan d’acord en el fet que s’han de prendre mesures més dràstiques per canviar la situació climàtica actual i intentar que el clima torni a prendre cert nivell de regularitat. Aquestes són només unes de les diverses organitzacions involucrades en els diferents convenis internacionals per a la protecció de l’entorn i el clima.

 • El Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) va ser creat el 1988. És el màxim òrgan de consens científic sobre el tema del canvi climàtic.
 • La Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (UNFCCC) està en vigor des de 1994.
 • El Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) en anglès, United Nations Environment Programme (UNEP) va ser fundat el 1972.
 • L’Organització Meteorològica Mundial (OMM o WMO en anglès) va ser creada el 1950.

Possibles solucions per a la mitigació del canvi climàtic

La magnitud del problema ambiental a què ens enfrontem, requereix molt esforç per aconseguir les millores necessàries.

 • Cal reduir les emissions mundials de gasos d’efecte hivernacle.
 • És vital mantenir l’augment de la temperatura global per sota 1,5ºC respecte als nivells preindustrials.
 • Cal promoure una mobilitat sostenible sense emissions, el transport públic i restringir l’ús del vehicle privat a les ciutats.
 • Una revolució alimentària ha d’adaptar els cultius al nou clima.
 • Reduir el consum d’aliments d’origen animal, especialment la carn vermella i els processats.
 • Evitar el malbaratament d’aliments.
 • Cal valorar les externalitats negatives de cada producte i afegir aquest cost al preu que pagui el consumidor per prendre consciència.
 • Protegir els boscos i parcs naturals de la desforestació.
 • Invertir en dessalinitzadores per convertir l’aigua del mar en aigua potable.
 • Canviar el comportament dels països més desenvolupats i la conducta dels seus ciutadans: Consumir molt menys.
 • Cal prioritzar l’ús d’energies renovables i millorar l’eficiència energètica.
 • Fomentar el teletreball per evitar desplaçaments innecessaris.
 • Reduir els vols aeris per disminuir la combustió de querosè.
 • Generalitzar la bioconstrucció.

La geoenginyeria climàtica pretén intervenir de manera global modificant l’ambient per seguir emetent gasos d’efecte hivernacle. Manipular el clima a força de segrestar CO2 o reflectir la radiació solar, són experiments amb massa riscos i amb poques garanties d’èxit.

Què fer i com evitar els efectes del canvi climàtic

Individualment es poden fer moltes accions per evitar o reduir els efectes del canvi climàtic.

 • Consum responsable: Consumeix menys i amb responsabilitat.
 • Practica la mobilitat sostenible. Viu sense cotxe, comparteix-lo o viatja en transport públic.
 • Redueix el nombre de vols amb avió.
 • Fes servir energia renovable. I si és possible, produeix la teva pròpia energia verda.
 • Evita la crema de combustibles fòssils de manera directa o indirecta.
 • Reforça l’aïllament de casa teva per disminuir l’ús de calefacció i aire condicionat.
 • Difon consciència ambiental.
 • Alimenta’t de productes de proximitat i de temporada.
 • Recorda les 9 R de l’economia circular: Rebutjar, Reduir, Reutilitzar, Reparar, Restaurar, Remanufacturar, Redissenyar, Reciclar, Recuperar.
 • No malgastis aigua.
 • Menja només el necessari.
 • Compra només la roba imprescindible i de moda sostenible.
 • Prioritza els productes de residu zero.
 • Viu en una casa passiva o bioclimàtica.

Com afecta el canvi climàtic a Catalunya

Catalunya és un dels llocs on els canvis climàtics són més evidents. Els estius cada vegada més llargs i més intensos són una prova d’aquesta situació. Cada any en les últimes dues dècades les temperatures arriben a nivells extrems, arribant fins als 45 graus causant cada vegada més morts per les inevitables onades de calor.

 • Onades de calor: Estius amb temperatura superiors a 40ºC.
 • Sequera: Els recursos hídrics estan molt afectats. Alguns sectors agrícoles hauran d’abandonar els conreus o adaptar-se a la nova situació.
 • Pèrdua de biodiversitat. Molts ecosistemes terrestres estan amenaçats.
 • La contaminació i la sobrepesca afecta els ecosistemes marins.
 • Incendis forestals.
 • Inundacions: Pluges torrencials.
 • Tempestes de neu.
 • Contaminació ambiental: Riscos per a la salut de la població.
 • Pèrdua de productivitat del sector agrari.
 • Algunes ciutats podrien quedar per sota del nivell del mar.
 • Onades de gran intensitat afecten les costes.
 • Vents forts inusuals.

Accions contra el canvi climàtic a Catalunya

L’acció climàtica més destacada del govern català, ha estat la d’assumir el compromís de la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. També es realitzen campanyes de creació de consciència social per la ciutadania, on se’ls insta a canviar els hàbits nocius per al medi ambient.

 1. Cal protegir espais naturals, boscos i parcs nacionals. També s’han de plantar més arbres i augmentar les zones verdes a les ciutats per reduir l’efecte illa de calor i per aportar ombra natural, entre altres beneficis.
 2. Els ecosistemes perduts pels incendis s’hauran de restaurar.
 3. Són necessàries les restriccions de vehicles a les grans ciutats, alhora que es millora el transport públic. Per això s’estan implantant zones de baixes emissions en grans ciutats.
 4. Per reduir residus cal impulsar empreses d’economia verda i circular.
 5. Cal construir dessaladores per combatre la falta d’aigua dolça.
 6. Cal incrementar la producció d’energia renovable.

Diferències entre efecte hivernacle, escalfament global i canvi climàtic

Les diferències entre efecte hivernacle, escalfament global i canvi climàtic són diverses, encara que són fenòmens interconnectats. Els gasos contaminants emesos per l’activitat humana, provoquen l’efecte hivernacle, que propicia l’escalfament global, afavorint el canvi climàtic.

 • L’efecte hivernacle és el fenomen que reté a l’atmosfera l’energia solar reflectida i la seva calor.
 • L’escalfament global desencadena múltiples conseqüències, com el desglaç i onades de calor.
 • El canvi climàtic engloba totes les repercussions a conseqüència de l’escalfament global.

Et pot interessar: Sostenibilitat del Medi Ambient

Llibres recomanats sobre el Canvi climàtic

Economia en el canvi climàtic

Economia En El Canvi Climàtic

Autor: Joan Vila
Editorial: Icaria
ISBN: 9788418826122
Data publicació: 2021-06

Si el cel es tornés vermell

Si El Cel Es Tornés Vermell: El Canvi Climàtic. Conèixer-Lo Per Combatre’L.

Autor: Cori Calero
Editorial: Viena Editorial
ISBN: 9788417998790
Data publicació: 2021-03

Canvi climàtic Litera libros

Canvi Climàtic

Autor: Yayo Herrero Lopez
Autor: Maria Gonzalez Reyes
Autor: Berta Páramo Pino
Editorial: Litera Libros Editorial
ISBN: 9788412015034
Data publicació: 2019-10

Notícies sobre el Canvi Climàtic més interessants

Observatori del canvi climàtic de Mans Unides

Greenpeace treballa pel canvi climàtic

Climatologia dels serveis meteorològics de Catalunya

Oficina catalana del canvi climàtic

Publicació científica recomanada: Global Environmental Change

Comparteix!


Quim Gutiérrez Villach

Quim Gutiérrez Villach

Fundador de @ViuLogic i emprenedor social a la recerca de la sostenibilitat. Disseny web d'impacte positiu. Escric sobre desenvolupament sostenible, canvi climàtic, medi ambient, economia verda, alimentació, energia renovable, responsabilitat social corporativa, Planeta Terra, reciclatge i consum responsable. M'agrada la natura, el mar, la muntanya, el silenci. Els meus interessos, alimentació, cuina, teatre, i vida saludable.
Més sobre mí