Què són els Drets Socials i la Sostenibilitat Social

Un dels pilars del desenvolupament sostenible són els drets socials que busquen la pau i l’equilibri social. La salut, l’educació, la feina, l’aigua, l’habitatge són necessitats bàsiques i un dret social. A més, hem de satisfer les necessitats de la societat del present sense interferir en el desenvolupament de les generacions futures. Com podem protegir les persones, els grups i els sectors de la societat més febles i vulnerables? Això és el que intentarem explicar en aquest article.

La sostenibilitat social forma part dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

Buscar la sostenibilitat del planeta comporta respectar les persones, ja que el desenvolupament sostenible té tres dimensions: ecològica, econòmica i també social.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són una sèrie d’objectius plantejats l’any 2015 a la Conferència de les Nacions Unides sobre l’Agenda 2030. Aquests objectius tenen com a finalitat establir acords internacionals que cadascuna de les nacions involucrades han de complir per assegurar la sostenibilitat i la sustentabilitat.

Aquests objectius es van enfocar als problemes bàsics i més urgents a nivell mundial. Engloben en 3 pilars, els efectes sobre el medi ambient, la societat i l’economia amb què s’enfronta el planeta sencer actualment i que afecten també les generacions futures. Aquests efectes sobre la societat busquen el benestar de les persones i la sostenibilitat social.

Què són els Drets Socials: definició

Els drets socials són aquelles facultats que satisfan les necessitats bàsiques, possibiliten la igualtat d’oportunitats i una vida digna a totes les persones. Els drets socials són universals i relatius a les condicions socials bàsiques necessàries per viure dignament i en llibertat.

L’interès comú per una societat millor i un benestar col·lectiu necessita solidaritat pels altres. Els representants dels ciutadans han de tractar de satisfer els interessos i les necessitats comunes de la humanitat per justícia social.

Justícia Social i Serveis Públics

Els drets socials, els drets fonamentals i els drets humans tenen la funció de garantir unes condicions de vida mínima per a tota la societat, especialment les persones desprotegides, discriminades, marginades o excloses. Aquesta protecció social pretén generalitzar un nivell de vida digne per a tothom, per justícia social, oferint serveis socials essencials.

Bàsicament es refereix a que les societats, en cada època, aconsegueixin sostenir i sustentar les seves necessitats més importants de la vida, amb respecte als altres i al medi ambient per al benestar social actual i futur.

 • El dret a la seguretat social protegeix les persones de les necessitats de salut i economia sense discriminació.
 • El dret al treball protegeix treballadors i empresaris amb normes col·lectives i individuals, per aconseguir un mercat laboral just.
 • El dret a la migració defensa la dignitat i el benestar dels migrants, de manera ordenada per al benefici de tota la societat.

Exemples de persones més necessitades

Ser solidari amb les persones més necessitades és un impacte positiu per a tota la societat.

 • Gent sense llar
 • Persones malaltes
 • Nens
 • Gent gran
 • Discapacitats
 • Persones dependents

Els Drets Socials són derivats dels Drets Humans

Els drets humans i els drets socials són de caràcter universal i internacional i no depenen dels estats. Els drets fonamentals depenen dels territoris, nacions o estats.

Els drets socials formen part dels drets humans, i tots els drets humans són indispensables per assolir el desenvolupament sostenible.

L’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans té informació rellevant que et pot interessar.

Què són els Drets econòmics, socials i culturals

El Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (ICESCR) de les Nacions Unides garanteix la protecció d’aquests drets civils des de 1976. El Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals (CESCR és el comitè dels DESC) és un òrgan compost de 18 experts independents que supervisen l’aplicació d’aquest Pacte.

Aquests són alguns temes en què treballa l’ICESCR:

 • Aigua
 • Habitatge
 • Treball
 • Salut
 • Seguretat social
 • Alimentació
 • Educació
 • Medi ambient
 • Cultura

Renato Zerbini Ribeiro Leão és el president del comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l’ONU fins a finals del 2022.

Quins són els Drets Socials inclosos als ODS

Un dels 5 eixos dels objectius de desenvolupament sostenible són les persones, que inclou aquests ODS:

 • La fi de la pobresa #ODS1
 • L’eradicació de la fam #ODS2
 • La salut i el benestar social #ODS3
 • L’educació de qualitat #ODS4
 • La igualtat de gènere #ODS5

A més, els objectius de desenvolupament sostenible es divideixen en 3 dimensions, i la dimensió social, juntament amb els anteriors, inclou també aquests ODS:

 • Energia assequible i no contaminant #ODS7
 • Ciutats i comunitats sostenibles #ODS11
 • Societats pacífiques, justes i inclusives #ODS16

Hi ha 2 ODS inclosos en economia i prosperitat que per raons òbvies són també drets socials:

 • El treball decent #ODS8
 • La reducció de les desigualtats #ODS10

Pilar europeu de drets socials en 20 principis

La comissió europea va publicar el 2017 els 20 principis del pilar europeu de drets socials. Aquestes accions pretenen guiar cap a una Europa amb oportunitats, inclusiva, justa i forta.

 • Educació, formació i aprenentatge permanent
 • Igualtat de gènere
 • Igualtat d’oportunitats
 • Suport actiu per a l’ocupació
 • Ocupació segura i adaptable
 • Salaris
 • Informació sobre les condicions de treball i la protecció en cas d’acomiadament
 • Diàleg social i participació dels treballadors
 • Equilibri entre vida professional i privada
 • Entorn de treball saludable, segur i adaptat i protecció de dades
 • Assistència i suport als nens
 • Protecció social
 • Prestacions per desocupació
 • Renda mínima
 • Pensions i prestacions per la gent gran
 • Sanitat
 • Inclusió de les persones amb discapacitat
 • Cures de llarga durada
 • Habitatge i assistència per a les persones sense llar
 • Accés als serveis essencials

Et pot interessar: Mobilitat Sostenible o Transport Ecològic

Actualitzat: 01-12-2021

Comparteix!


Quim Gutiérrez Villach

Quim Gutiérrez Villach

Fundador de @ViuLogic i emprenedor a la recerca de la sostenibilitat. Escric sobre desenvolupament sostenible, canvi climàtic, medi ambient, economia verda, alimentació, energia renovable, responsabilitat social corporativa, Planeta Terra, reciclatge i consum responsable. M'agrada la natura, el mar, la muntanya, el silenci. Els meus interessos, alimentació, cuina, teatre, i vida saludable. LinkedIn