Mobilitat Sostenible o Transport Ecològic

Com és la ciutat en la qual vols viure? Què és la mobilitat sostenible? Necessites traslladar-te de forma ràpida i segura sense empitjorar la qualitat de l’aire de les ciutats. Si no fas res, les coses aniran a pitjor. ¿Tenir un automòbil et dona dret a aparcar davant de casa teva? Quins són els efectes per a la salut pública dels gasos contaminants? Quins són els avantatges i desavantatges dels vehicles elèctrics? Cal repensar el sistema de mobilitat que volem aconseguir.


Voluntariat internacional viatges solidaris

Voluntariat internacional, ONGs i viatges solidaris

El voluntariat internacional i el viatge solidari són dues maneres de participar en projectes que busquen ajudar comunitats i països en desenvolupament. Encara que hi ha una certa superposició entre ...
Història de la bicicleta

Quina és la Història de la Bicicleta: origen i evolució

La història de la bicicleta ha passat per innombrables canvis fins a arribar a ser el que ara per ara coneixem. Encara que avui sembla un invent simple, en realitat ...
Smart cities ciutats intel·ligents

Què són les Smart cities: Exemples de ciutats intel·ligents

Les ciutats intel·ligents o smart cities han esdevingut una de les solucions més innovadores i sostenibles per enfrontar els desafiaments urbans actuals. Amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida ...
Carrer amb bicicletes i transport públic. Mobilitat urbana sostenible.

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

Les polítiques de mobilitat urbana a les ciutats i àrees circumdants han de disposar d'un pla social, econòmic i ambiental. Quins són els plans de mobilitat urbana de la teva ...
Cotxe elèctric

Quin cotxe elèctric comprar en 2023: Ajuts a Catalunya

La comercialització de vehicles elèctrics al món cada dia guanya més terreny. S'han convertit en interessants opcions ecològiques de mobilitat per desplaçar-nos d'un lloc a l'altre. Avui podem substituir un ...
Home en bicicleta compartida multiusuari per ús temporal

Els Vehicles Compartits són el Futur de la Mobilitat

Hi ha múltiples formes de compartir vehicle. Les apps de mobilitat compartida ofereixen solucions variades. Carsharing, motosharing, kicksharing, carpooling, són conceptes en auge de modalitats dels vehicles multiusuari. Quines alternatives ...
Distintius medioambientals

L’etiqueta mediambiental és el distintiu de la DGT

La Direcció General de Trànsit (DGT) és un organisme totalment autònom del Govern d'Espanya el qual s'encarrega de l'emissió de l'etiqueta mediambiental. Potser et preguntes si només té una funció ...
Conducció eficient

Les tècniques de conducció eficient i econòmica

En els nostres temps és necessari executar accions que tinguin un impacte, tant a la vida personal com a l'àmbit col·lectiu. I la conducció eficient és, precisament, una manera d'actuar ...
Gent banyant-se en un llac és ecoturisme

L’ecoturisme Genera Impactes Positius

Què és l'ecoturisme o turisme sostenible? No tot el que se li assembla, ho és. És possible gaudir i alhora contribuir a conservar el nostre entorn? Les activitats que fem ...

Definició de Mobilitat Sostenible

La mobilitat sostenible és un enfocament per dissenyar i planificar sistemes de transport que redueixen els impactes negatius al medi ambient, la salut humana i la qualitat de vida, mentre es manté o millora l’accessibilitat i l’eficiència del transport. Això pot incloure la promoció de modes de transport no motoritzats com caminar i anar en bicicleta, així com l’ús de vehicles elèctrics i combustibles alternatius, i la planificació de comunitats i ciutats per promoure la mobilitat sostenible.

Mobilitat és la capacitat per desplaçar-se i és un dret. La mobilitat sostenible és el desplaçament de persones i mercaderies de forma eficient, socialment responsable sense perjudicar el medi ambient. La mobilitat urbana sostenible són els desplaçaments amigables que es produeixen a la ciutat.

Els carrers, carreteres, ponts, línies de ferrocarril, aeroports, són les infraestructures que permeten els trasllats i han d’estar pensades i construïdes de manera sostenible per facilitar el transport.

L’espai disponible és un dels factors més importants a les zones metropolitanes. Moure a moltes persones de manera eficient, també significa ocupar el mínim espai. Un dels problemes és que en molts casos, una sola persona utilitza un automòbil construït per moure a 5 persones. Ocupant l’espai de 5 persones. Consumint l’energia per a 5 persones. I emetent contaminació 5 vegades més de la necessària. Per incrementar el nivell d’ocupació dels vehicles, hi ha sistemes de cotxe compartit que detallem a: Els Vehicles Compartits són el Futur de la Mobilitat.

La mobilitat sostenible ha de satisfer les necessitats de transport amb equitat entre persones molt joves, persones molt grans, físicament incapaces i resta de la població, permetent que les pròximes generacions puguin satisfer les seves.

El transport ecològic no va ser aprovat a l’agenda 2030 per l’ONU, com un Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) tot i que els objectius 7, 9 i 11 estan directament relacionats.

Quin és l’objectiu de la mobilitat sostenible?

L’objectiu de la mobilitat sostenible és assolir un equilibri entre la necessitat de mobilitat de les persones i la conservació del medi ambient i la qualitat de vida a les ciutats. La mobilitat sostenible cerca reduir la contaminació de l’aire i de l’aigua, reduir el soroll i la congestió del trànsit i millorar la seguretat viària. També cerca promoure l’ús de mitjans de transport nets i eficients, com ara el transport públic, la bicicleta i caminar.

La mobilitat que caldria reduir és la que és poc sostenible des del punt de vista ambiental i que contribueix a la congestió del trànsit i a la contaminació de l’aire i de l’aigua. Això inclou l’ús excessiu de vehicles particulars que utilitzen combustibles fòssils, com ara els automòbils i les motocicletes, així com l’ús de vehicles pesants, com ara els camions i els autobusos.

Quins són els beneficis de la mobilitat sostenible?

La mobilitat sostenible té diversos beneficis, incloent-hi:

 • Reducció de la contaminació de l’aire i del soroll: la promoció de modes de transport no motoritzats i la utilització de vehicles elèctrics i combustibles alternatius poden reduir significativament l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants de l’aire, així com el soroll generat pel trànsit.
 • Millora de la salut i la seguretat: la promoció d’anar a peu i el ciclisme pot millorar la salut física de les persones i reduir el risc de malalties relacionades amb la inactivitat. A més, reduir el trànsit i millorar la seguretat per als vianants i els ciclistes també pot reduir el nombre d’accidents de trànsit.
 • Estalvi de diners: la mobilitat sostenible pot ajudar a reduir els costos de combustible i manteniment dels vehicles, així com reduir la necessitat de construir i mantenir infraestructura de transport costosa.
 • Millora de l’accessibilitat i l’eficiència del transport: la mobilitat sostenible pot millorar l’accessibilitat al transport per a persones amb discapacitats, gent gran i persones amb ingressos baixos, així com augmentar l’eficiència del transport mitjançant la reducció del trànsit i la millora de la planificació de les rutes de transport.
 • Contribució al canvi climàtic: la mobilitat sostenible pot contribuir a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i ajudar a mitigar el canvi climàtic.

Què hi té a veure la mobilitat amb el medi ambient?

La mobilitat té un gran impacte en el medi ambient a causa de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants que genera el transport, així com pel seu impacte a la natura i la vida silvestre degut a la construcció d’infraestructura de transport. La mobilitat sostenible busca reduir aquests impactes mitjançant la promoció de modes de transport més nets i sostenibles, com ara caminar, el ciclisme, el transport públic i els vehicles elèctrics, i mitjançant la planificació de comunitats i ciutats per reduir la necessitat de viatjar. A més, la mobilitat sostenible també pot ajudar a protegir i restaurar la naturalesa en reduir la fragmentació de l’hàbitat i la degradació del sòl i l’aigua causades per la construcció d’infraestructura de transport.

Piràmide Invertida de la Mobilitat Sostenible

La piràmide invertida de la mobilitat és la forma de representar visualment les preferències d’ús dels diferents mitjans de transport cap a una transició sostenible. S’inverteix la prioritat, donant el màxim protagonisme als vianants i a les persones amb mobilitat reduïda. El segueixen els ciclistes, el transport públic, el transport de mercaderies i serveis. I finalment, els automòbils privats.

Piràmide Invertida de la Mobilitat Sostenible

Què és una Mobilitat Sostenible i Per què és Important

La mobilitat és la major responsable del consum d’energia i la contaminació. Els recursos que utilitzen la majoria de modes de transport són finits, ja que utilitzen energia no renovable. Per això és necessari un canvi per reduir les emissions de CO2, gasos d’efecte hivernacle (GEH) sense oblidar la necessitat de les persones de desplaçar-se.

Paral·lelament, és fonamental que si utilitzes un transport elèctric, aquesta electricitat sigui produïda de forma sostenible.

Els índexs de contaminació atmosfèrica creixen si no s’actua. Cal deixar de construir cotxes de combustió. És necessari fomentar el transport ecològic i alternatives més eficients, ja que el canvi climàtic ens afecta a tots.

Els accidents de trànsit també tenen greus impactes socials, sent víctimes també els vianants i ciclistes. Les teves decisions tenen un impacte i les teves accions poden influir en la “sostenibilitat” i generar canvis a la qualitat de vida de la societat.

Tipus de Mitjans de Transport Sostenibles i Exemples

Diuen que la mobilitat més sostenible és la que no es produeix. A continuació et mostrem una llista amb els mitjans de transport sostenible més importants.

Mobilitat Activa

Caminar: Si la distància ho permet, anar a peu és la millor alternativa.
Bicicleta: És el vehicle més ràpid, còmode i eficient a les ciutats i ajuda a millorar la salut, sense perjudicar la dels altres.
Bicicleta elèctrica o eBici de pedaleig assistit EPAC (Electrically Power Assisted Cycles): El motor no supera els 250W ni 25km/h. No necessita matricular-se.

Mobilitat activa en bicicleta de muntanya.

Mobilitat Col·lectiva

Transport públic: Metro, autobús, tren, tramvia…

Vehicles compartits: Bicicletes, scooters…

Avió solar: ¿Per quan? Actualment no s’usa per desplaçar viatgers. Es treballa en prototips d’avions que s’alimenten parcialment o totalment de plaques solars a les seves ales.

Micromobilitat

Vehicles de mobilitat personal lleugers (VMP) propulsats per motors elèctrics: patinets elèctrics, hoverboards, monocicles, segways…

L’augment de les noves formes de mobilitat urbana requereixen una nova ordenança de mobilitat sostenible per regular l’ús dels vehicles elèctrics personals.

Mobilitat Privada

Cicles de motor o vehicles L1e-A: De 2 o 3 rodes amb pedaleig assistit per propulsió auxiliar. Han d’estar homologats i matriculats. El motor no supera els 1000W ni els 25km/h.
Ciclomotors, escúters i motocicletes elèctriques: Vehicles de 2 rodes sense combustió.
Automòbil particular elèctric: Silenciós i fàcil de conduir.
Automòbil híbrid elèctric endollable o Plug-in Hybrid Electric Vehicle PHEV: Utilitza l’energia més convenient en cada moment.

La manca d’infraestructures actuals, limiten el desenvolupament dels automòbils elèctrics. Els cotxes d’hidrogen potser seran una alternativa real en els anys vinents. Encara que cap mena d’automòbil resoldrà el problema de l’espai.

Avantatges de la Mobilitat Verda

Vols una ciutat amb més arbres que cotxes aparcats? Tots volem voreres més àmplies i més verdes.

 • Més espai.
 • Més relacions socials.
 • Més salut.
 • Més equitat.
 • Més estalvi.
 • Més treball digne.
 • Més benestar
 • Més agradable i bonica.
 • Millora l’economia local.
 • Millora el petit comerç.
 • Millora l’estat físic.
 • Menys contaminació ambiental.
 • Menys soroll.
 • Menys accidents.
 • Menys estrès.
 • Menys embussos.

Et pot interessar: Cases ecològiques o bioconstrucció.

Més sobre Mobilitat Ecològica i Transport Públic

Segons un estudi de Moovit, el 2019 vam dedicar més de 40 minuts al dia de mitjana per mobilitzar-nos i recórrer entre 4 i 10 km de distància. Els usuaris anteposen el transport públic si és freqüent i fiable.

Massa crítica és un esdeveniment ciclista que es produeix en moltes ciutats del món cada mes. És una protesta que reivindica la reducció de vehicles de motor als carrers.

ConBici és una entitat que agrupa 65 associacions en defensa de l’ús de la bicicleta. Promou la seguretat per a vianants i ciclistes. Fomenta i difon l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual. Organitza activitats i trobades cicloturistes.

El World Naked Bike Ride és una celebració ciclonudista que reivindica la fragilitat dels ciclistes davant els vehicles.

A Barcelona hi ha la seu de EIT Urban Mobility, una iniciativa de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT). Treballa per a millorar la forma en què les persones es mouen a les ciutats.

El Saló internacional de mobilitat segura i sostenible, TRAFIC, se celebra cada any, al mes de juny a Madrid. Es reuneixen professionals de sector del transport eficient, ecològic i sostenible.

Cada any al setembre, se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat on es pretén promoure desplaçaments sostenibles.

Per mesurar el nivell de contaminació dels vehicles tradicionals, híbrids i elèctrics purs, la Comissió Econòmica Europea, va implantar el procediment WLTP (world Harmonized light-duty vehicles test procedure). Es basa en la conducció real dels conductors, per tant més realista. Aquest protocol és un estàndard global per homologar vehicles, que substitueix el NEDC (New European Driving Cycle), que va contribuir a l’escàndol d’emissions de gasos contaminants, “dieselgate”.

Comparteix!


Quim Gutiérrez Villach

Quim Gutiérrez Villach

Fundador de @ViuLogic i emprenedor social a la recerca de la sostenibilitat. Disseny web d'impacte positiu. Escric sobre desenvolupament sostenible, canvi climàtic, medi ambient, economia verda, alimentació, energia renovable, responsabilitat social corporativa, Planeta Terra, reciclatge i consum responsable. M'agrada la natura, el mar, la muntanya, el silenci. Els meus interessos, alimentació, cuina, teatre, i vida saludable.
Més sobre mí