Energia Renovable o Energia Verda

Actualment al nostre planeta, per obtenir energia, s’utilitzen majoritàriament recursos no renovables com els combustibles fòssils. A més de ser un recurs finit, provoca un gran problema si volem evitar el canvi climàtic. Els processos per generar energia renovable redueixen l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Quins tipus d’energies renovables hi ha? Què és l’energia verda? Quina diferència hi ha entre energia neta i energia renovable?

Per reduir la petjada de carboni, cal retallar la quantitat de combustibles fòssils que fem servir, prioritzar l’energia renovable, i sobretot, fomentar l’eficiència energètica.


Biomassa

Energia de biomassa: Què és la bioenergia renovable

Reconeguda per molts com l'energia renovable oblidada, la bioenergia és aquella que s'obté de la transformació de biomassa. És a dir, es forma a partir dels residus i les deixalles ...
Instal·lació de panells solars

Pressupostos d’instal·lació de panells solars per a habitatge

Si vols una instal·lació fotovoltaica, t'has de posar en contacte amb un professional d'energia verda. Ell t'informarà de tots els tràmits administratius, ajudes i subvencions disponibles. L'Institut per a la ...
Plaques solars per autoconsum

Invertir en Plaques Solars és Rendible

Produir la teva pròpia energia renovable mitjançant panells fotovoltaics és actualment més assequible que mai. Hi ha diferents tipus de plaques solars, instal·lacions i modalitats pel que convé informar-se abans ...
Generador eólic

Energia Eòlica: Què és? Avantatges i Desavantatges

L'energia eòlica ja s'usava als molins de vent tradicionals. És un dels recursos energètics més antics explotats per l'ésser humà. Generar electricitat per a milions de llars mitjançant turbines eòliques ...
Un guèiser es energia geotèrmica

Què és l’Energia Geotèrmica? Avantatges i Desavantatges

Sabies que l'energia geotèrmica és una de les més econòmiques del món? Està àmpliament acceptat que el model energètic actual és insostenible. Per tant és necessària una transició energètica per ...
L'eficiència energètica

Mesures de Millora de l’Eficiència Energètica d’Habitatges

Podem fer alguna cosa per promoure la cura mediambiental? Definitivament sí. L'eficiència energètica és una interessant iniciativa que ha donat molt bons resultats. Descobrim a continuació de què es tracta, ...
Hidrogen verd

Què és l’hidrogen verd: Energia d’hidrogen

L'hidrogen verd pot mitigar els efectes del canvi climàtic? Per generar energia d'hidrogen cal prèviament energia d'origen renovable i en aquest sentit Catalunya i Espanya compten amb avantatge per convertir-se ...
Lupa representa Energia Solar Termoelèctrica o fotovoltaica de Concentració

Energia Solar Termoelèctrica o Fotovoltaica de Concentració

Què és l'Energia Solar Termoelèctrica o Termosolar de Concentració? Què és l'Energia Solar Fotovoltaica de Concentració? Quines són les diferències entre els diferents tipus d'energia solar concentrada? Com funciona una ...

Què és l’Energia no Renovable

L’energia no renovable prové majoritàriament de combustibles fòssils amb reserves limitades. El petroli, el carbó i el gas natural són els principals recursos fòssils convencionals i finits. L’urani, mineral utilitzat per a produir energia nuclear també és un recurs no renovable.

Aquests recursos no es regeneren o necessiten milions d’anys per fer-ho. I d’altra banda, generen emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Aquesta font d’energia exhaurible necessita ser substituïda per ser limitades i sobretot per ser molt contaminants.

Avantatges de les Energies NO Renovables

Els principals avantatges de l’energia no renovable són:

 • Preu baix
 • Disponible a totes hores
 • Es pot transportar
 • Es pot emmagatzemar

No obstant això hi ha molts més inconvenients.

Inconvenients de les Energies NO Renovables

 • Són recursos finits, per tant, algun dia s’esgotaran
 • Perjudiquen el medi ambient
 • Emeten contaminants que provoquen el canvi climàtic
 • No estan disponibles en tots els països
 • El seu preu tendirà a pujar

Alternatives a l’Energia no Renovable

Per aconseguir la sostenibilitat mitjançant una transició energètica, cal preguntar-se si hi ha prou fonts d’energia alternatives. ¿Quines són? Què farem quan esgotem els combustibles fòssils en els pròxims anys o dècades? Quines característiques té la font d’energia perfecta?

Una alternativa als combustibles fòssils és l’energia nuclear tot i que també té inconvenients. Els pocs residus són altament radioactius. I les centrals, poden tenir accidents molt greus per a l’entorn i la població. Ningú vol tenir una central nuclear al costat de casa. El 2008 es van generar 2 milions d’GWh d’energia nuclear. En 2018 van ser 2,6 GWh.

La millor alternativa a l’energia no renovable és… l’energia renovable!

Tipus d’Energia Renovable: Definició i Exemples

L’energia renovable o energia verda és la que s’obté aprofitant corrents o salts d’aigua, la llum del sol, el vent, l’aire, la matèria orgànica, la calor interior de la Terra, les onades o les marees i que minimitzen els impactes en el medi ambient. Aquesta energia verda és inesgotable i no produeix emissions de diòxid de carboni.

Hi ha molts tipus d’energia renovable. Les principals fonts renovables són la biomassa, l’energia hidràulica, l’energia solar, l’energia eòlica, l’energia geotèrmica, l’energia de les onades i l’energia mareomotriu.

Produir energia neta renovable és més costós, per això, la producció segueix sent menor. Les polítiques climàtiques de molts països i el descens dels costos de desenvolupament, han ajudat el seu creixement.

Característiques de l’Energia Renovable

Amb aquesta llista de característiques de l’energia renovable, pots comprovar que té més beneficis que inconvenients.

 • És una energia neta
 • Beneficiosa per al medi ambient
 • Usa recursos gratuïts en molts casos
 • Font inesgotable de recursos
 • Disponibles a la major part del planeta
 • Permeten l’autosuficiència energètica
 • No emeten contaminants
 • Són complementàries entre elles
 • Impulsen economies locals creant ocupació
 • Redueixen el consum de combustibles fòssils
 • Aptes per a habitatges i per a la indústria
 • Previsió de creixement alt en el futur

Percentatge d’Energia Sostenible: informació rellevant

Del total de l’electricitat generada durant el 2008 el 17,6% procedia d’energies renovables. El 82,4% procedia d’energies no renovables. 10 anys més tard, el 2018 la generació d’energies renovables va créixer fins al 27,4%. 72,6% no renovable.

Les energies renovables tèrmiques (geotèrmica, solar tèrmica, aerotèrmia …) generen calor o fred sense necessitat d’energia elèctrica.

Cal destacar que segons la Xarxa Elèctrica d’Espanya (REE) actualment (2020) la producció d’energia verda ronda el 50% a la Península.

Energia de Biomassa

La biomassa és un conjunt de matèries orgàniques de les quals es pot obtenir bioenergia renovable. La matèria primera procedeix de la naturalesa, habitualment plantes, vegetals, animals i excrements. S’obté de manera natural, de cultius o de residus.

 • residus de la neteja dels boscos
 • residus del bestiar
 • residus orgànics de la indústria
 • residus orgànics de les ciutats

Si dels residus obtenim recursos, parlem d’economia circular.

Cremant directament o a través d’un procés mecànic, químic o biològic s’obté electricitat, calefacció, biocombustibles, (agrocombustibles o biocarburants) com els pèl·lets, el biodièsel, el bioalcohol, el biogàs, el biohidrogen o el bioquerosè.

Biomassa de pellets cremant

Actualment el rendiment i la productivitat de la biomassa és menor que l’obtinguda amb el petroli.

De la biomassa també s’obtenen bioplàstics respectuosos amb el medi ambient.

L’energia de biomassa, aparentment positiva, té el problema que ocupa molt espai de terra, necessària per al cultiu d’aliments. En alguns casos ha provocat l’augment de preu d’aliments.

Energia Hidràulica

L’energia hidràulica genera electricitat, mitjançant turbines instal·lades en un cabal d’aigua. Hi ha centrals d’aigua fluent o corrent i centrals instal·lades en un embassament amb l’ajuda d’una presa. L’energia cinètica es transmet a un alternador que la converteix en energia elèctrica.

Esquema central energia hidràulica

És totalment renovable, ja que el cicle de l’aigua, mitjançant les pluges i el desglaç, és constant.

L’energia hidràulica no té grans possibilitats d’augment. El principal impacte de les centrals hidroelèctriques és que les seves preses interrompen ecosistemes dels rius i afecten la vida dels seus peixos. Més del 60% de l’energia renovable que es produeix avui és energia hidrològica.

Energia Eòlica

L’energia eòlica s’obté de la força de vent, mitjançant aerogeneradors en parcs eòlics. L’energia cinètica de l’aire fa girar les hèlixs dels generadors eòlics. L’energia mecànica obtinguda es converteix en energia elèctrica.

Els parcs eòlics ocupen poc espai, tenen un baix impacte a terra, sent una de les energies més netes inesgotables. La instal·lació en grup, afavoreix l’eficiència i la viabilitat. Són necessàries corrents d’aire d’entre 10km/h i 90km/h.

L’energia eòlica fa anys que creix exponencialment i s’espera que segueixi creixent en el futur. El 2008 es van generar 188 TWh d’energia eòlica a tot el món. En 2018 van ser 745 TWh.

Els parcs eòlics són molt positius i tenen pocs inconvenients. Només es necessita un bon lloc amb vent, com el mar. No obstant això aquesta energia elèctrica, no pot emmagatzemar-se per molt temps.

Generadors d'Energia Renovable ecològica sostenible

Energia Solar

L’energia solar tèrmica o fotovoltaica produïda pel Sol, també creix a tot el món. Els panells solars transformen els fotons de la llum del Sol en energia elèctrica. Els col·lectors solars converteixen la radiació solar en energia tèrmica per obtenir aigua calenta.

Plaques solars per autoconsum

Aquesta energia és difícil d’emmagatzemar. La instal·lació requereix bateries. És més eficaç per usar-se a l’instant, durant les hores centrals del dia. Les plaques solars fotovoltaiques poden generar gran part de l’energia elèctrica necessària en una llar. Creix la compra de kits solars d’autoconsum elèctric.

La cèl·lula fotovoltaica està composta de silici. Els mòduls solars fotovoltaics poden ser monocristal·lins o policristal·lins.

Es diu mòdul cristal·lí, quan està format per un sol cristall de silici de color fosc. Són més eficients i també més cars. Produeixen més electricitat en menys espai. Aconsellables en climes freds.

Els panells policristal·lins blaus, a l’ésser més econòmics, són més comuns i competitius. Aconsellables en climes càlids.

També hi ha panells solars d’alt rendiment com les cèl·lules PERC, la tecnologia de cèl·lula partida, orgànics, bifacials, híbrids…

El 2008 es van generar 13TWh d’energia Solar. En 2018 van ser 326TWh. Els panells solars han disminuït el preu i millorat rendiment en els últims anys.

Et pot interessar: Invertir en Plaques Solars és Rendible.

Energia Geotèrmica

L’energia geotèrmica es genera utilitzant l’escalfor de la Terra. En funció de la temperatura, pot produir calor, fred, aigua calenta sanitària o electricitat. A diferència de l’energia solar o l’eòlica, la geotèrmia pot generar-se durant tot l’any a tota hora, sense dependre de la meteorologia.

Energia d’Hidrogen Verd

L’hidrogen és l’element químic més abundant de l’univers, encara que no de forma lliure. Es pot obtenir de l’aigua mitjançant l’electròlisi. L’hidrogen verd pot ser el combustible del futur, si s’aconsegueix la seva viabilitat. La seva combustió només emet vapor d’aigua.

L’energia neta d’hidrogen té un gran suport al Japó per a l’automoció. Tot i que encara es compta amb poques hidrogeneres podria ser una bona alternativa, ja que aquests automòbils només emeten vapor d’aigua.

Eficiència Energètica

L’eficiència energètica es defineix com la reducció del consum d’energia. Disminuir l’energia necessària per a una tasca determinada, ajuda a la sostenibilitat econòmica i ambiental i si és energia verda, millor.

Logo eficiència energètica.

Per reduir la quantitat d’energia requerida, s’empren diferents procediments segons el servei que ens proporciona.

Per estalviar energia en calefacció o refrigeració s’apliquen aïllaments en edificis. Les cases ecològiques amb un bon aïllament tèrmic mantenen la temperatura més estable.

Apagar els llums, és sempre una bona idea. Saps què són les bombetes intel·ligents? La il·luminació LED redueix també el consum i són energèticament més eficients. Les bombetes intel·ligents poden controlar a distància, per encendre, apagar, canviar el color o la intensitat.

Et pot interessar: Què és el Canvi Climàtic i Com Evitar-lo

Dades de l’Agència Internacional de l’energia.
IEA Policies and Measures Database © OECD / IEA, [2020.03.26]

Comparteix!


Quim Gutiérrez Villach

Quim Gutiérrez Villach

Fundador de @ViuLogic i emprenedor social a la recerca de la sostenibilitat. Disseny web d'impacte positiu. Escric sobre desenvolupament sostenible, canvi climàtic, medi ambient, economia verda, alimentació, energia renovable, responsabilitat social corporativa, Planeta Terra, reciclatge i consum responsable. M'agrada la natura, el mar, la muntanya, el silenci. Els meus interessos, alimentació, cuina, teatre, i vida saludable.
Més sobre mí