Energia de biomassa: Què és la bioenergia renovable

Actualitzat el 2 d'octubre de 2022

Reconeguda per molts com l’energia renovable oblidada, la bioenergia  és aquella que s’obté de la transformació de biomassa. És a dir, es forma a partir dels residus i les deixalles biològiques procedents de substàncies d’origen animal i vegetal. 

L’activitat agropecuària i les indústries relacionades amb la pesca i l’aqüicultura donen origen a una de les fonts d’energia menys perjudicial i més amistosa per al medi ambient.

Sabíeu que les centrals de biomassa usen fonts renovables per a la producció d’energia elèctrica?

Què és la biomassa? Definició

La biomassa és la matèria orgànica que es fa servir com a font d’energia. Es tracta d’un ampli grup de materials d’origen 100% natural.

Encara que puguis creure que és una font d’energia recent, segons estudis paleontològics, la biomassa va ser el primer combustible que va utilitzar l’ésser humà. Es va fer servir moltíssim abans dels combustibles fòssils. 

L’home va aprendre a fer foc a partir de llenya i fems secs per cuinar aliments, escalfar espais i fins i tot per a la producció de ceràmica i altres feines.

Actualment ha tornat a ressorgir a causa de la crisi energètica per la qual travessa el planeta, però sobretot pel seu paper essencial renovable. Des de l’11 de desembre de 2018, la Directiva (UE) del Parlament Europeu va fer sol·licitud expressa perquè a cada país es fomenti l’ús d’energia de fonts renovables.

Quina és la font d’energia de la biomassa?

Aquesta era la font d’energia més important per a la humanitat durant segles. Tot i això, amb l’arribada de la revolució industrial va quedar relegada a un segon pla enfront dels combustibles fòssils, principalment el carbó. Actualment, i juntament amb altres fonts renovables com la solar i l’eòlica, reneix la biomassa com a combustible per a processos tèrmics.

La principal font d’energia de la Terra és el Sol. Per això, indirectament, els vegetals i els animals que produeixen biomassa, absorbeixen i emmagatzemen l’energia solar per poder desenvolupar-se i complir els seus cicles de vida.

La matèria orgànica que normalment s’obtenia com a rebuig de certs processos industrials, principalment de l’alimentació, és la que proveeix la matèria primera per a la producció de biomassa.

Exemples de biomassa i recursos orgànics

La biomassa destinada a la generació d’energia tèrmica es pot classificar en tres grups, segons l’origen:

 • Natural:  És la que es genera per processos de la Natura, com ara la fusta o altres elements d’origen vegetal. Estelles i encenalls de la indústria forestal. Restes de poda d’arbres.
 • Residual:  S’origina com a rebuig de l’activitat dels éssers humans, principalment agricultura, pesca, silvicultura.
 • Produïda:  Són els cultius energètics amb la finalitat de convertir-se en biomassa.

Dins del segon grup, es poden nomenar els següents exemples de recursos orgànics que proveeixen matèria primera per a la producció de biomassa:

 • Fruites i verdures (sucs i conserves)
 • Residus industrials cervesers
 • Escorxadors i indústria càrnia
 • Llot de dipòsits industrials
 • Fems d’explotacions ramaderes d’oví, boví i cabrum.
 • Purí porcí
 • Closques de fruits secs
 • Pinyols d’olives

Tipus de biomassa segons la procedència

Donat el seu origen orgànic i 100% natural, no és estrany que hi hagi diferents tipus de biomassa d’acord amb la seva procedència.

Es poden classificar de la manera següent:

 • Forestals: Es tracta d’espècies llenyoses produïdes a través dels cultius en terrenys forestals. S’obté per mitjà de la neteja i el manteniment d’aquests espais.
 • Agrícoles: Són les produïdes per activitats relacionades amb els cultius agrícoles, les collites i els residus de les matèries recol·lectades. En aquesta secció també s’inclouen les algues, encara que es produeixin en medis aquosos.
 • Ramaderes: Aquest tipus de biomassa s’obté gràcies a l’explotació de bestiar de qualsevol espècie, particularment de la producció de fems, gallinassa i purins.
 • Domèstiques: Es refereix als residus urbans que diàriament generen els ciutadans a les diferents zones residencials. Poden ser des d’olis de fregits i altres residus orgànics fins a aigües residuals.
 • Industrials: Procedeix de les deixalles de les instal·lacions industrials del sector agroalimentari, en particular de la producció de: Processats cítrics, oli d’oliva, cervesa, processats carnis, d’arròs i de fruits secs, indústria vinícola, extracció d’oli de llavors i processament d’algues.

Tipus de bioenergia segons el seu ús

Hi ha tres tipus principals de bioenergia d’acord amb el seu ús, que són:

 • Biocombustible: Procedent dels residus forestals, com ara carbó vegetal, llenya i deixalles agrícoles. Amb ella es pot obtenir gas de piròlisi, ideal per a motors de combustió interna.
 • Biocarburant: S’origina a través de certs cultius, com ara: Blat de moro, canya de sucre, soja, colza i remolatxa. Després de cert procés, aquests productes es converteixen en biodièsel i pot ser usat en motors com els de camions i busos.
 • Biogàs o metà: S’obté per la fermentació de residus orgànics presents als boscos i camps agrícoles. El metà produeix energia tèrmica que es converteix en mecànica i posteriorment en elèctrica.

La biomassa tèrmica o biocombustible

La biomassa tèrmica es fa servir per produir calor o aigua calenta sanitària, tant per a particulars com per a la indústria. Els tipus de biomassa utilitzada procedeixen de les indústries agrícoles, cultius llenyosos, empreses forestals i activitats silvícoles.

Les calderes de biomassa d’ús domèstic utilitzen pèl·lets fets de serradures premsades amb gran poder calorífic. Els pèl·lets són fàcils de transportar i emmagatzemar.

Estufa de pèl·let

El producte de la combustió de la biomassa és energia en forma de calor, diòxid de carboni, vapor d’aigua i cendres. Les emissions de CO2 són relativament baixes, per tant es considera que té un balanç neutre.

Quins són els avantatges i els beneficis de la bioenergia

Entre els aspectes positius que té l’ús de la biomassa com a font d’energia es poden esmentar:

 • La matèria primera per a la producció és abundant
 • Permet la creació de llocs de treball en zones rurals
 • És una de les energies renovables més netes i poc contaminants
 • Es fa ús de residus, deixalles i excedents generats per diverses activitats
 • La biomassa pot ser emmagatzemada sense més riscos, no genera olors i és de molt baixa toxicitat

Desavantatges de l’ús de la biomassa

No obstant això, hi ha certs desavantatges en l’ús o la producció d’aquest tipus d’energia que mereixen ser destacats:

 • Depenent del seu origen, el cost de producció és més alt que altres combustibles
 • Té menys rendiment tèrmic que els combustibles fòssils
 • És de producció estacional, principalment la d’origen agrícola
 • En alguns casos com els encenalls i les estelles, la matèria primera ocupa un considerable volum. Per això, el trasllat i l’emmagatzematge requereixen grans espais.
 • Pot encarir el menjar, si als agricultors els surt més rendible cultivar per generar energia que per a produir aliments.

Et pot interessar: Mesures de Millora de l’Eficiència Energètica d’Habitatges

Comparteix!


Articles relacionats

Generador eólic

Energia Eòlica: Què és? Avantatges i Desavantatges

L'energia eòlica ja s'usava als molins de vent tradicionals. És un dels recursos energètics més antics explotats per l'ésser humà. Generar electricitat per a milions de llars mitjançant turbines eòliques ...
Llegeix Més
Instal·lació de panells solars

Pressupostos d’instal·lació de panells solars per a habitatge

Si vols una instal·lació fotovoltaica, t'has de posar en contacte amb un professional d'energia verda. Ell t'informarà de tots els tràmits administratius, ajudes i subvencions disponibles. L'Institut per a la ...
Llegeix Més
L'eficiència energètica

Mesures de Millora de l’Eficiència Energètica d’Habitatges

Podem fer alguna cosa per promoure la cura mediambiental? Definitivament sí. L'eficiència energètica és una interessant iniciativa que ha donat molt bons resultats. Descobrim a continuació de què es tracta, ...
Llegeix Més
Plaques solars per autoconsum

Invertir en Plaques Solars és Rendible

Produir la teva pròpia energia renovable mitjançant panells fotovoltaics és actualment més assequible que mai. Hi ha diferents tipus de plaques solars, instal·lacions i modalitats pel que convé informar-se abans ...
Llegeix Més
Hidrogen verd

Què és l’hidrogen verd: Energia d’hidrogen

L'hidrogen verd pot mitigar els efectes del canvi climàtic? Per generar energia d'hidrogen cal prèviament energia d'origen renovable i en aquest sentit Catalunya i Espanya compten amb avantatge per convertir-se ...
Llegeix Més
Biomassa

Energia de biomassa: Què és la bioenergia renovable

Reconeguda per molts com l'energia renovable oblidada, la bioenergia és aquella que s'obté de la transformació de biomassa. És a dir, es forma a partir dels residus i les deixalles ...
Llegeix Més
Lupa representa Energia Solar Termoelèctrica o fotovoltaica de Concentració

Energia Solar Termoelèctrica o Fotovoltaica de Concentració

Què és l'Energia Solar Termoelèctrica o Termosolar de Concentració? Què és l'Energia Solar Fotovoltaica de Concentració? Quines són les diferències entre els diferents tipus d'energia solar concentrada? Com funciona una ...
Llegeix Més
Un guèiser es energia geotèrmica

Què és l’Energia Geotèrmica? Avantatges i Desavantatges

Sabies que l'energia geotèrmica és una de les més econòmiques del món? Està àmpliament acceptat que el model energètic actual és insostenible. Per tant és necessària una transició energètica per ...
Llegeix Més

Quim Gutiérrez Villach

Quim Gutiérrez Villach

Fundador de @ViuLogic i emprenedor social a la recerca de la sostenibilitat. Disseny web d'impacte positiu. Escric sobre desenvolupament sostenible, canvi climàtic, medi ambient, economia verda, alimentació, energia renovable, responsabilitat social corporativa, Planeta Terra, reciclatge i consum responsable. M'agrada la natura, el mar, la muntanya, el silenci. Els meus interessos, alimentació, cuina, teatre, i vida saludable. LinkedIn

Deixa un comentari