Què és i Quin és l’Estat Actual de la Capa d’Ozó

Actualitzat el 17 de gener de 2023

Fa anys que es parla d’una estabilització o d’una millora de la capa d’ozó. Quin és l’estat actual? Quina és la definició de la capa d’ozó? Quins són els gasos que esgoten l’ozonosfera? Ha millorat amb el coronavirus? Volem aclarir alguns dubtes de l’estat de l’atmosfera.

Què és i per a Què Serveix la Capa d’Ozó? Definició

La capa d’ozó o ozonosfera és un filtre natural, una protecció de gas, que ens protegeix dels rajos solars, i permet la vida al Planeta Terra. Impedeix que la perillosa llum ultraviolada creui l’atmosfera. S’està destruint des de fa dècades per culpa d’alguns productes químics produïts per l’ésser humà i l’escalfament global.

Funció de la capa d’ozó

 • La capa d’ozó és una protecció que funciona com un filtre, per protegir el planeta i els seus habitants de radiacions nocives.

Amb la reducció de concentració d’ozó, augmenten els problemes dermatològics, el risc de càncer de pell, cremades i altres malalties també a plantes i animals. Sense capa d’ozó no hi hauria vida. Exposar-se sense protecció a la radiació ultraviolada present a la radiació solar és un factor de risc.

L’ozó (O3) és una molècula amb 3 àtoms d’oxigen. De forma natural, l’oxigen forma molècules amb 2 àtoms (O2). Es crea, es destrueix de forma natural per acció de la radiació ultraviolada i es manté en equilibri si no intervenen contaminants. L’ozó a l’estratosfera ens protegeix de les radiacions solars, però és tòxic en altes concentracions per a la salut humana.

L’animació mostra com l’ozó es forma quan la radiació ultraviolada d’alta energia del sol trenca l’oxigen molecular. Després, un àtom d’oxigen es combina amb una molècula d’oxigen produint una nova molècula amb tres àtoms d’oxigen, l’ozó.

Quins són els gasos que fan malbé l’Ozonosfera? Causes

Els compostos clorofluorocarbonats (CFC) gasos utilitzats des de fa més de 50 anys com a refrigerants, són els principals culpables de la disminució de la capa d’ozó i romanen a l’atmosfera durant decennis.

Aquests gasos perjudicials per al medi ambient es troben en esprais aerosols, desodorants, insecticides, pintures, dissolvents, laques, extintors i aparells d’aire condicionat. S’han utilitzat per formar escumes aïllants de neveres, congeladors i edificis.

Conseqüències de la Contaminació i Disminució de la Capa d’Ozó

La destrucció de la capa d’ozó té diverses conseqüències:

Efectes de la deterioració i aprimament de l’ozonosfera

 • El planeta queda desprotegit
 • Produeix canvis en els cicles naturals de la Terra
 • Augmenta la radiació ultraviolada
 • Provoca malalties en la pell i els ulls
 • Afecta el sistema immunitari
 • Redueix el fitoplàncton dels oceans
 • Canvia els temps de floració de les plantes
 • Altera ecosistemes

Ús de l’Ozó com a Desinfectant

Al seu torn, l’ozó és un potent desinfectant i purificador d’aigua. S’empra com a substitut del lleixiu per eliminar brutícia, bacteris i virus. Segons L’Associació Internacional de l’Ozó IOA, no s’ha demostrat l’eficàcia contra el coronavirus Covid-19.

La Societat Espanyola de Sanitat Ambiental desaconsella l’ús d’ozó en la desinfecció de l’aire i superfícies enfront del coronavirus, ja que:

Es desconeixen les dosis necessàries per garantir la seva eficàcia com a viricida i els efectes per a la salut que aquestes concentracions poden desencadenar.

El Comitè Científic Internacional d’Ozonoteràpia ISCO3, defensa que:

L’ozó pot ser útil contra la covid-19, ja que s’ha demostrat clínicament amb altres infeccions virals.

En aquest enllaç hi pots trobar generadors d’ozó.

On es troba el Forat de la Capa d’Ozó?

El forat de la capa d’ozó es troba principalment a l’Antàrtida i ocasionalment a l’Àrtic. Els nivells d’ozó estratosfèric descendeixen en certes èpoques de l’any.

Capes atmosfera
La capa d’ozó forma part de l’estratosfera terrestre entre 15km i 50km d’altura.

On és la capa d’ozó

La capa d’ozó es troba a l’estratosfera terrestre amb una concentració d’ozó aproximada de 10ppm a 15ppm. L’ozó està dispers entre els 15 i els 50 km d’altitud.

El gruix de la capa és variada segons les estacions i el lloc. Sol ser més prima a prop de l’equador i gruixuda als pols. L’ozó es produeix per la radiació ultraviolada solar als tròpics, que són línies imaginàries amb els punts més septentrionals i meridionals en què el Sol incideix perpendicularment sobre la Terra almenys un dia a l’any.

Què és el Protocol de Mont-real?

El Protocol de Mont-real negociat el 1987 és el reglament internacional dissenyat per a protegir la capa d’ozó seguint l’acord mediambiental del Conveni de Viena signat el 1985 per 197 estats. Es va limitar la producció i consum de substàncies perjudicials i principals gasos que contribueixen a la destrucció de l’atmosfera terrestre. Governs, científics i indústria es van comprometre a treballar junts per eliminar els clorofluorocarbonis (bromur de metil, metil cloroform, tetraclorur de carboni…).

Com es Mesura l’Ozó, Unitat Dobson

La Unitat Dobson (DU) és una unitat per mesurar la quantitat d’ozó present a l’atmosfera. Una unitat Dobson equival a 0,01 mm de gruix. Els valors de DU haurien de ser superiors a 220 DU a l’Antàrtida, ja que mai es van registrar valors inferiors abans de 1979.

Quin és l’Aparell que Mesura l’Ozó Estratosfèric?

L’espectrofotòmetre Dobson o Dobsonmeter, és un dels instruments utilitzats per mesurar l’ozó atmosfèric.

Què és Copernicus? Observació per obtenir Informació

Copernicus és el programa insígnia de la Unió Europea per monitorar el medi ambient mitjançant satèl·lit i in situ. Ofereix informació de qualitat sobre el canvi climàtic, la composició atmosfèrica, les inundacions i el perill d’incendi. Copernicus és un servei ambiental del Centre Europeu per a Pronòstics Meteorològics d’Abast Mitjà (ECMWF).

Quin és l’Estat de la Capa d’Ozó Actual?

El passat 9 de gener del 2023 l’Organització Meteorològica Mundial (OMM) va publicar l’Avaluació científica de l’esgotament de l’ozó 2022 ( Scientific assessment of ozone depletion 2022) on s’esmenta que les accions preses sota el Protocol de Mont-real han tingut èxit en la reducció de les emissions de substàncies que esgoten l’ozó i avancen en la recuperació de la capa d’ozó estratosfèric. S’espera que l’ozó total torni als nivells de l’any 1980 a l’Àrtic i de mitjana global el 2040 i el 2066 a l’Antàrtic. Tanmateix, també s’esmenta que encara hi ha desafiaments científics i polítics, com ara la detecció d’emissions inesperades d’aquestes substàncies i discrepàncies entre les observacions i els models sobre la recuperació de l’ozó. A més, es fa esment de la importància de continuar reduint les emissions d’aquestes substàncies i d’altres que contribueixen al canvi climàtic, com els hidrofluorocarbonis (HFCs), per evitar l’augment de la temperatura global. En resum, se suggereix que les accions preses fins ara han estat efectives però encara cal esforç continu per aconseguir la recuperació completa de la capa d’ozó i evitar el canvi climàtic.

Important informació de l’estat actual de la capa d’ozó: Les temporades a l’Antàrtida succeeixen de juliol a desembre, mentre que les temporades a l’Àrtic ocorren de novembre a maig.

Antàrtida (Hemisferi Sud)

El 2019 el forat sobre l’Antàrtida va registrar la menor grandària des del seu descobriment. Va aconseguir 9,3 milions de quilòmetres quadrats. El 2006 va arribar a mesurar més de 26 milions de km2. El 2020 el forat de la capa d’ozó va mesurar més de 25 milions de km2.

Capa d’Ozó 2020 Antàrtida Pol Sud
Capa d’Ozó 2021 Antàrtida Pol Sud
Capa d’Ozó 2022 Antàrtida Pol Sud

Que està passant amb la capa d’ozó a l’Antàrtida

Són notícies dolentes i el problema no està resolt. La millora puntual de 2019 podria ser degut a l’augment de les temperatures en l’estratosfera del Pol Sud. Malauradament el 2020 va empitjorar la situació. En 2021 el forat es manté gran i profund, ja que l’estratosfera està massa freda. L’ozó està gairebé esgotat entre 100 i 50 hPa, segons el Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a Termini Mitjà (ECMWF). El 2022 no s’observa cap millora. La mida mitjana del forat d’ozó es manté per sobre dels 23 milions de km2 (concretament 23,2). Recordem que el 2019 la mida mitjana va ser de 9,3 milions de km2.

La corba verda, quantitat d’ozó, hauria de superar els 220DU. La corba vermella, mida del forat, hauria de ser zero.

L’ozó a l’Àrtic (Hemisferi Nord)

Entre març i abril de l’any 2020 es va detectar un descens d’ozó a l’Àrtic produït per condicions atmosfèriques inusuals, segons l’Organització Meteorològica Mundial (OMM), provocant un forat d’un milió de quilòmetres quadrats. El forat del pol nord es va tancar sense ser atribuït a la davallada de la contaminació a causa de la pandèmia de la Covid-19.

Capa d’Ozó 2019 2020 Àrtic Pol Nord
Capa d’Ozó 2020 2021 Àrtic Pol Nord
Àrtic 2021 – 2022. Font: NASA Ozone Watch
Àrtic 2022 – 2023. Font: NASA Ozone Watch

Et pot interessar: Animals en Perill d’Extinció que Trobaràs a Faltar.

Què Podem fer per Protegir la Capa d’Ozó?

Tenir cura de la capa d’ozó és responsabilitat de tots i ajuda a complir els objectius de desenvolupament sostenible.

Solucions per a la destrucció de la capa d’ozó

 • Rebutja qualsevol esprai aerosol que no garanteixi l’absència de CFC, HCFC i HFC.
 • Controla possibles fuites de gasos en aires condicionats.
 • Utilitza leds o bombetes de baix consum.
 • Opta per un transport sostenible.
 • Utilitza insecticida natural.
 • Evita desodorant en esprai i usar-lo en barra, bola o desodorant casolà.
 • Per fixar els cabells, fes servir gel en comptes de laca en esprai.
 • Utilitza crema d’afaitar o sabó natural per a l’afaitat.

Et pot interessar: Què és la Contaminació Ambiental? Causes i Conseqüències

Dia Internacional de la Preservació de la Capa d’Ozó

El 16 de setembre se celebra el Dia Internacional de la Preservació de la Capa d’Ozó.

Comparteix!


Articles relacionats

Plàstic a la platja és contaminació ambiental

Què és la Contaminació Ambiental? Causes i Conseqüències

En els últims anys, cada vegada són més les organitzacions i governs que dirigeixen les seves polítiques i accions a la mitigació de la contaminació ambiental. Desenvolupen accions sostenibles i ...
Llegeix Més
Agricultura regenerativa del sòl

L’agricultura regenerativa: Regeneració del sòl

L'agricultura regenerativa és un enfocament innovador per a la producció d'aliments saludables basat en la regeneració de la fertilitat del sòl. A través de pràctiques sostenibles com la rotació de ...
Llegeix Més
Deforestació causes i conseqüències

Desforestació: Causes, Conseqüències i Solucions

La desforestació és una pràctica que implica l'eliminació de boscos i la conversió d'àrees boscoses a terres per a l'agricultura, la ramaderia, la mineria i altres activitats humanes. Tot i que ...
Llegeix Més
Pluja àcida

Què és la pluja àcida? Causes i conseqüències

La pluja àcida és un dels problemes ambientals més coneguts i temuts. És un fenomen que es produeix quan els gasos contaminants, especialment els òxids de sofre i nitrogen, reaccionen ...
Llegeix Més
Tarántula, un dels Animals en Perill d'Extinció

Animals en Perill d’Extinció que Trobaràs a Faltar

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d'extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d'animals ...
Llegeix Més
Petjades a la sorra representant la petjada ecològica

Què és la Petjada Ecològica?

La petjada ecològica és un terme que necessita més difusió, per generar consciència en sostenibilitat. Els nostres hàbits de consum tenen un impacte ambiental que no veiem. Quants planetes necessitaríem ...
Llegeix Més
Llibres sostenibilitat

10 Llibres recomanats sobre Sostenibilitat i Ecologia

Aquesta és una recopilació dels millors llibres sobre la sostenibilitat, el medi ambient i el desenvolupament sostenible. Són llibres referents per llegir, regalar, aprofundir i entendre tot allò relacionat amb ...
Llegeix Més
Parc Nacional protegit

Els Parcs Nacionals Són Espais Protegits

Classificació dels espais protegits. Quins són els Parcs Nacionals a Espanya i a Catalunya? Qui en té cura? On són? Com preservar-los? Per què protegir-los? On comprar entrades? Com funcionen? ...
Llegeix Més
Spray aerosol amb cel. Capa d'ozó.

Què és i Quin és l’Estat Actual de la Capa d’Ozó

Fa anys que es parla d'una estabilització o d'una millora de la capa d'ozó. Quin és l'estat actual? Quina és la definició de la capa d'ozó? Quins són els gasos ...
Llegeix Més
Gronxador ecològic Sostenible o Sustentable

Sostenible o Sustentable, Quina diferència hi ha?

¿Sostenible o sustentable? Cada dia són més habituals aquests conceptes, però hi ha alguna diferència? Volem sortir de dubtes d'una vegada per totes. Si es busca informació, la confusió i ...
Llegeix Més

Quim Gutiérrez Villach

Quim Gutiérrez Villach

Fundador de @ViuLogic i emprenedor social a la recerca de la sostenibilitat. Disseny web d'impacte positiu. Escric sobre desenvolupament sostenible, canvi climàtic, medi ambient, economia verda, alimentació, energia renovable, responsabilitat social corporativa, Planeta Terra, reciclatge i consum responsable. M'agrada la natura, el mar, la muntanya, el silenci. Els meus interessos, alimentació, cuina, teatre, i vida saludable. LinkedIn

Deixa un comentari