Què és la pluja àcida? Causes i conseqüències

Actualitzat el 7 de març de 2023

La pluja àcida és un dels problemes ambientals més coneguts i temuts. És un fenomen que es produeix quan els gasos contaminants, especialment els òxids de sofre i nitrogen, reaccionen amb l’aigua a l’atmosfera i produeixen àcid sulfúric i àcid nítric. La pluja àcida és capaç de causar danys a la salut humana i els ecosistemes. 

En aquest article, explorarem les causes i les conseqüències d’aquesta pluja contaminada i examinarem les solucions per reduir el seu impacte negatiu en el medi ambient.

Què és la pluja àcida?

La pluja àcida és un tipus de precipitació que conté àcids com el sulfúric i el nítric. Aquests àcids són el resultat de la combinació d’òxids de sofre i nitrogen amb l’aigua a l’atmosfera. Els òxids de sofre i nitrogen s’emeten a l’aire per la crema de combustibles fòssils, com ara el petroli i el carbó, i per altres activitats humanes, com l’agricultura i la indústria.

La pluja àcida és un tipus de precipitació que es caracteritza per tenir un pH menor del normal. Normalment, la pluja té un pH al voltant de 5,6, però quan els gasos contaminants entren en contacte amb l’aigua a l’atmosfera, el pH pot caure per sota de 5,0, cosa que es considera àcid.

A diferència de la pluja comuna, la pluja àcida és el resultat de l’emissió de gasos contaminants a l’atmosfera, especialment diòxid de sofre (SO2) i òxids de nitrogen (NOx).

La pluja àcida a diferents parts del món

La pluja àcida no és un problema que afecti una sola regió del món. Es presenta a diferents parts del planeta, però és més comú en àrees altament industrialitzades i urbanes. Alguns dels països més afectats inclouen els Estats Units, la Xina, l’Índia, el Japó i alguns països europeus.

En algunes àrees, la pluja àcida és més comú a causa de la major emissió de contaminants. D’altres, els patrons climàtics i la topografia poden fer que la pluja àcida sigui més freqüent.

Quins són els tipus de pluges àcides?

Hi ha dos tipus principals de pluja àcida: la pluja àcida humida i la pluja àcida seca.

La pluja àcida humida és la que cau directament del cel en forma de pluja, neu o boira. Es refereix a la precipitació directa d’àcid sulfúric i àcid nítric a la superfície terrestre.

Mentre que la pluja àcida seca es produeix quan els contaminants s’adhereixen a les superfícies i després són arrossegats pel vent. Es produeix quan els gasos contaminants s’adhereixen a les partícules de pols a l’aire, que després cauen a la superfície terrestre com a pols àcid. La pluja àcida seca pot ser especialment perjudicial per als ecosistemes, ja que els contaminants poden romandre a terra durant molt de temps.

Reaccions químiques de la pluja àcida

La pluja àcida es produeix quan els òxids de sofre es combinen amb l’aigua per produir àcid sulfúric, mentre que els òxids de nitrogen es combinen amb l’aigua per produir àcid nítric. Els òxids de sofre (SOx) i els òxids de nitrogen (NOx) es combinen amb la humitat a l’atmosfera per formar àcid sulfúric (H2SO4) i àcid nítric (HNO3), respectivament. 

Aquestes substàncies químiques són transportades per l’atmosfera i cauen a la superfície de la Terra en forma de pluja, neu, boira o rosada.

Causes de la pluja àcida

La pluja àcida és un problema que s’ha agreujat les darreres dècades a causa de l’augment de l’activitat humana i la manca de regulació i control en algunes àrees.

La principal causa de la pluja àcida és l’emissió de gasos contaminants per part de les activitats humanes. La crema de combustibles fòssils a la indústria i el transport com el petroli i el carbó són les principals fonts d’òxids de sofre i nitrogen.

També s’emeten aquests gasos per l’agricultura i la indústria. L’agricultura és una font important d’emissions d’òxids de nitrogen a causa de l’ús de fertilitzants.

Alguns fenòmens atmosfèrics com les erupcions volcàniques i els incendis també poden ser causants d’aquest tipus de precipitacions àcides.

Què passa quan plou pluja àcida?

Quan plou pluja àcida, els àcids presents a la precipitació poden afectar les plantes i els animals. També poden afectar els oceans i els sòls, cosa que pot tenir un impacte en el medi ambient.

L’acidificació del terra i les aigües és una amenaça contra la vida aquàtica i terrestre.

La pluja àcida també pot rovellar metalls, erosionar edificis i monuments de pedra, com estàtues i edificis històrics.

Quin és l’impacte ambiental de la pluja àcida?

L’impacte ambiental de la pluja àcida és significatiu. Els àcids poden danyar els sòls, els oceans i els mars, cosa que pot tenir un impacte en els ecosistemes i la biodiversitat.

 • Sòls, boscos…
 • Masses d’aigua: Mars, oceans, rius, embassaments, aqüífers…
 • Atmosfera: Contaminació atmosfèrica de l’aire que respirem.
 • Edificis, contruccions, infraestructures, metalls…

És important prendre mesures per reduir l’emissió de gasos contaminants i evitar els efectes negatius de la pluja àcida al medi ambient.

Conseqüències de la pluja àcida al medi ambient

La pluja àcida té efectes negatius al medi ambient. Els àcids poden fer malbé els sòls i les masses d’aigua, cosa que alhora afecta els ecosistemes i la biodiversitat. Les plantes i els animals poden patir malalties i la mort, cosa que pot tenir un impacte a la cadena alimentària. 

L’acidificació de llacs, rius i oceans pot matar els animals aquàtics i destruir els ecosistemes naturals. També pot danyar la vegetació i reduir la qualitat de l’aire.

A més, la pluja àcida mitjançant la corrosió pot danyar els edificis, monuments i altres estructures, cosa que pot ser impossible de reparar.

Efectes que produeix la pluja àcida sobre la salut humana

La pluja àcida pot tenir efectes negatius en la salut humana:

 • Els àcids poden irritar els pulmons i les vies respiratòries, cosa que pot empitjorar les condicions com l’asma i la bronquitis.
 • També poden augmentar l’exposició a metalls pesants com ara el plom i el mercuri, que poden ser tòxics per al cos humà.
 • Els àcids presents a la pluja àcida poden irritar els ulls, el nas i la gola, així com també causar problemes respiratoris en persones amb asma o altres malalties pulmonars.
 • A més, l’exposició perllongada a la pluja àcida pot augmentar el risc de malalties cardiovasculars i respiratòries.

Què es pot fer per evitar la pluja àcida? Solucions

Hi ha solucions per evitar la pluja àcida. Una és reduir l’emissió de gasos contaminants. Això es pot fer mitjançant la implementació de polítiques i regulacions que limitin les emissions de les indústries i els vehicles. Una altra solució és fomentar l’ús d’energies renovables, com ara l’energia solar i l’eòlica.

Per reduir l’emissió d’agents contaminants i prevenir la pluja àcida, cal implementar solucions efectives. Algunes de les mesures que es poden prendre inclouen:

 • Reducció de l’ús de combustibles fòssils a la indústria i el transport.
 • Ús de tecnologies netes i renovables, com ara l’energia solar i eòlica.
 • Filtració i desintoxicació d’aigües industrials.
 • Ús de transport públic i vehicles elèctrics.
 • Implementació de polítiques de reducció d’emissions de gasos contaminants.
 • Ús de tècniques agrícoles sostenibles.
 • Reforestació.

Tecnologies per reduir l’emissió de gasos contaminants

També hi ha tecnologies que poden reduir l’emissió de gasos contaminants. Una és la captura i emmagatzematge de carboni, que implica la captura de diòxid de carboni de les emissions i el seu emmagatzematge a llarg termini. Altres tecnologies inclouen la millora de l’eficiència energètica de les indústries i la implementació de sistemes de transport públic eficients.

 1. Energies renovables: Les energies renovables, com l’energia solar, eòlica, hidràulica i geotèrmica, són una de les tecnologies més importants per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Aquestes energies utilitzen fonts naturals d’energia, com la llum solar i l’energia del vent, per generar electricitat, sense emetre gasos d’efecte hivernacle.
 2. Captura i emmagatzematge de carboni: La captura i emmagatzematge de carboni (CAC) és una tecnologia que implica la captura de diòxid de carboni (CO2) de les emissions i el seu emmagatzematge a llarg termini. Aquesta tecnologia s’utilitza principalment en plantes d’energia que cremen combustibles fòssils, com el carbó i el gas natural, i pot reduir significativament les emissions de CO2.
 3. Eficiència energètica: L’eficiència energètica és una altra tecnologia important per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Aquesta tecnologia implica la reducció del consum denergia en edificis, indústries i transport, mitjançant la implementació de mesures com la millora de l’eficiència energètica dels edificis, la utilització de tecnologies més eficients i la promoció del transport públic.
 4. Agricultura sostenible: L’agricultura sostenible és una tecnologia important per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle relacionades amb l’agricultura. Aquesta tecnologia implica la utilització de pràctiques agrícoles més sostenibles, com ara la rotació de cultius, la utilització de fertilitzants naturals i la reducció de l’ús de pesticides i herbicides.
 5. Transport elèctric: El transport elèctric és una altra tecnologia important per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Els vehicles elèctrics utilitzen electricitat en lloc de combustibles fòssils, cosa que redueix significativament les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle relacionades amb el transport.
 6. Edificis verds: Els edificis verds són una altra tecnologia important per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquests edificis utilitzen tecnologies i materials més eficients i sostenibles, com ara la il·luminació LED, la ventilació natural i la utilització de materials de construcció sostenibles.

Et pot interessar: Animals en Perill d’Extinció que Trobaràs a Faltar

Llibres recomanats sobre Pluja àcida

Preguntes I Respostes Per A Tothom

Preguntes I Respostes Per A Tothom

de Pere Renom Vilaró

Octubre 2020

Comparteix!


Articles relacionats

Plàstic a la platja és contaminació ambiental

Què és la Contaminació Ambiental? Causes i Conseqüències

En els últims anys, cada vegada són més les organitzacions i governs que dirigeixen les seves polítiques i accions a la mitigació de la contaminació ambiental. Desenvolupen accions sostenibles i ...
Llegeix Més
Agricultura regenerativa del sòl

L’agricultura regenerativa: Regeneració del sòl

L'agricultura regenerativa és un enfocament innovador per a la producció d'aliments saludables basat en la regeneració de la fertilitat del sòl. A través de pràctiques sostenibles com la rotació de ...
Llegeix Més
Deforestació causes i conseqüències

Desforestació: Causes, Conseqüències i Solucions

La desforestació és una pràctica que implica l'eliminació de boscos i la conversió d'àrees boscoses a terres per a l'agricultura, la ramaderia, la mineria i altres activitats humanes. Tot i que ...
Llegeix Més
Pluja àcida

Què és la pluja àcida? Causes i conseqüències

La pluja àcida és un dels problemes ambientals més coneguts i temuts. És un fenomen que es produeix quan els gasos contaminants, especialment els òxids de sofre i nitrogen, reaccionen ...
Llegeix Més
Tarántula, un dels Animals en Perill d'Extinció

Animals en Perill d’Extinció que Trobaràs a Faltar

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d'extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d'animals ...
Llegeix Més
Petjades a la sorra representant la petjada ecològica

Què és la Petjada Ecològica?

La petjada ecològica és un terme que necessita més difusió, per generar consciència en sostenibilitat. Els nostres hàbits de consum tenen un impacte ambiental que no veiem. Quants planetes necessitaríem ...
Llegeix Més
Llibres sostenibilitat

10 Llibres recomanats sobre Sostenibilitat i Ecologia

Aquesta és una recopilació dels millors llibres sobre la sostenibilitat, el medi ambient i el desenvolupament sostenible. Són llibres referents per llegir, regalar, aprofundir i entendre tot allò relacionat amb ...
Llegeix Més
Parc Nacional protegit

Els Parcs Nacionals Són Espais Protegits

Classificació dels espais protegits. Quins són els Parcs Nacionals a Espanya i a Catalunya? Qui en té cura? On són? Com preservar-los? Per què protegir-los? On comprar entrades? Com funcionen? ...
Llegeix Més
Spray aerosol amb cel. Capa d'ozó.

Què és i Quin és l’Estat Actual de la Capa d’Ozó

Fa anys que es parla d'una estabilització o d'una millora de la capa d'ozó. Quin és l'estat actual? Quina és la definició de la capa d'ozó? Quins són els gasos ...
Llegeix Més
Gronxador ecològic Sostenible o Sustentable

Sostenible o Sustentable, Quina diferència hi ha?

¿Sostenible o sustentable? Cada dia són més habituals aquests conceptes, però hi ha alguna diferència? Volem sortir de dubtes d'una vegada per totes. Si es busca informació, la confusió i ...
Llegeix Més

Quim Gutiérrez Villach

Quim Gutiérrez Villach

Fundador de @ViuLogic i emprenedor social a la recerca de la sostenibilitat. Disseny web d'impacte positiu. Escric sobre desenvolupament sostenible, canvi climàtic, medi ambient, economia verda, alimentació, energia renovable, responsabilitat social corporativa, Planeta Terra, reciclatge i consum responsable. M'agrada la natura, el mar, la muntanya, el silenci. Els meus interessos, alimentació, cuina, teatre, i vida saludable. LinkedIn

Deixa un comentari